Titulní strana » Občan » Úřední deska

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Úřední deska

Úřední deska je umístěna v blízkosti Obecního úřadu Olbramice v ulici Prostorná.

Zobrazit dle roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
COVID – Mimořádná opatření KHS Ostrava 24 a 25 platná od 23.9.2020 23.9.2020
Oznámení o době a místu konání voleb 16.9.2020
SOB – svolání Valné hromady 4.9.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 ze dne 19.8.2020 3.9.2020
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 3.9.2020
Mimořádné opatření – izolace a karanténa od 1.9.2020 26.8.2020
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků od 1.9.2020 26.8.2020
Mimořádné opatření – slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy od 1.9.2020 do odvolání 26.8.2020
Ochranné opatření – překročení státní hranice od 25.8.2020 25.8.2020
Volby do zastupitelstev krajů – Počet a sídlo okrsku, jmenování zapisovatele 17.8.2020
Mimořádné opatření KHS Ostrava č.20/2020 14.8.2020
Volby do zastupitelstev krajů – stanovení počtu členů komise 3.8.2020
Veřejná vyhláška – Oznámení vydání Územního plánu Olbramice a vyhotovení úplného znění Územního plánu Olbramic po této změně 31.7.2020
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – kůrovec 29.7.2020
Řád veřejného pohřebiště 27.7.2020
Usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 23.7.2020 24.7.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 ze dne 23.7.2020 24.7.2020
Veřejná vyhláška – OOP – stanovení dopravního značení 23.7.2020
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 21.7.2020
Mimořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 20.7.2020
Informace o konání 11. zasedání ZO 16.7.2020
Mimořádné opatření č. 11/2020 KHS MSK se sídlem v Ostravě 1.7.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy pro zajištění bezpečnosti silničního provozu 29.6.2020
SOB – závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 17.6.2020
SOB – rozpočtové opatření č.1/2020 17.6.2020
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Olbramice 27.5.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí 22.5.2020
Rozpočtové opatření 3/2020 ze dne 18.5.2020 20.5.2020
Usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 18.5.2020 20.5.2020
Obecně závazná vyhláška obce Olbramice č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Olbramice 20.5.2020
SOB – svolání Valné hromady 2.6.2020 14.5.2020
Návrh závěrečného účtu SOB včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 14.5.2020
INFORMACE O KONÁNÍ 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE 18.5.2020 11.5.2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 28.4.2020
Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2020 23.4.2020
Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 22.4.2020
SmVaK – oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020 16.4.2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 14.4.2020
Dražební vyhláška (nařízení dražebního jednání – elektronická dražba) 7.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – kůrovec 7.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 31.3.2020 6.4.2020
Opatření obecné povahy – prodloužení platnosti OOP o dočasném znovuzavedení ochrany hranic 1.4.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření 26.3.2020
Závěrečný účet obce za rok 2019 – návrh 26.3.2020
Usnesení vlády ze dne 19.3.2020 o přijetí krizových opatření v souvislosti s koronavirem 20.3.2020
Usnesení vlády ze dne 18.3.2020 o přijetí krizových opatření v souvislosti s koronavirem 18.3.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření 16.3.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření 13.3.2020
Záměr obce o převodu nájmu 9.3.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 ze dne 25.2.2020 4.3.2020
Svolání Valné hromady SOB 27.2.2020
Usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 25.2.2020 26.2.2020
Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 25.2.2020 18.2.2020
Veřejná vyhláška – Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu 18.2.2020
Oznámení o povinném vyvěšení dokumentů 2.1.2020


Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]