Titulní strana » Občan » Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska je umístěna v blízkosti Obecního úřadu Olbramice v ulici Prostorná.

Zobrazit dle roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 21.10.2019 30.11.2019
OOP – Stanovení dočasného dopravního značení 7.10.2019 14.10.2019
Záměr obce o prodeji obecního pozemku 30.9.2019 18.10.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 ze dne 25.9.2019 26.9.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 24.9.2019 26.9.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka medvěd hnědý, rys ostrovid 25.9.2019 11.10.2019
Usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 24.9.2019 25.9.2019 11.10.2019
SOB – Rozpočtové opatření č. 2/2019 23.9.2019 31.12.2019
Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 17.9.2019 25.09.2019
Veřejná vyhláška – OOP – zalesňování 2.9.2019 31.12.2022
SOB – Svolání Valné hromady na 10. 9. 2019 23.8.2019 11.09.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 12. 8. 2019 14.8.2019 31.12.2019
Územní plán obce Olbramice – změna č. 1 14.8.2019 30.08.2019
Usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 12.8.2019 13.8.2019 29.08.2019
Rozpočtové opatření 5/2019 ze dne 25. 7. 2019 7.8.2019 31.12.2019
Informace o konání 6. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 5.8.2019 13.08.2019
VV – Rozhodnutí – Udělení výjimky medvěd hnědý 17.7.2019 05.08.2019
Oznámení o zahájení správního řízení – Muzeum regionu Valašsko – genetická banka živočichů 12.7.2019 30.07.2019
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 1.7.2019
Záměr o prodeji pozemků 26.6.2019 12.07.2019
Usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 24.6.2019 26.6.2019 12.07.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV 1/2005, Požární řád obce 26.6.2019 12.07.2019
SOB – Závěrečný účet za rok 2018 24.6.2019
SOB – rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 11.6.2019 24.6.2019 31.12.2019
Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 17.6.2019 26.06.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 6.6.2019 14.6.2019 31.12.2019
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 29.5.2019 14.06.2019
SOB – Návrh závěrečného účtu 20.5.2019 12.06.2019
SOB – svolání Valné hromady na 11.6.2019 20.5.2019 12.06.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018 – návrh 13.5.2019 25.06.2019
Rozhodnutí – Veřejná vyhláška – Modernizace mléčné farmy 13.5.2019 30.05.2019
Oznámení o době a místu konání voleb do EP 9.5.2019 27.05.2019
Záměr obce o směně pozemku 30.4.2019 17.05.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 30.4.2019 31.12.2019
Usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 29.4.2019 30.4.2019 15.05.2019
VV – usnesení o přerušení řízení – Malá vodní nádrž na Polančici 29.4.2019 15.05.2019
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 29.4.2019 31.05.2019
Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.4.2019 27.05.2019
Pozvánka na první zasedání OVK 26.4.2019 02.05.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 26.4.2019 31.12.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 25.4.2019 27.05.2019
Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 18.4.2019 29.04.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého 17.4.2019 03.05.2019
Volby EP – jmenování zapisovatele, počet a sídlo okrsku, upozornění 8.4.2019 26.05.2019
Modernizace mléčné farmy – zahájení zjišťovacího řízení 4.4.2019 23.04.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – opatření proti kůrovci 4.4.2019 06.05.2019
Volby EP – podání žádosti o zápis – informace pro občany jiného členského státu EU 1.4.2019 15.04.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.3.2019 26.05.2019
SOB – svolání Valné hromady 13.3.2019 21.2.2019 14.03.2019
Rozpočtové opatření 1/2019 21.2.2019 31.12.2019
Usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 20. 2. 2019 21.2.2019 11.03.2019
Posuzování vlivů záměru „Modernizace mléčné farmy Olbramice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele 20.2.2019 08.03.2019
SOB – schválený rozpočet na rok 2019 19.2.2019 31.12.2019
Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 13.2.2019 21.02.2019
Informace o oznámení záměru „Modernizace mléčné farmy Olbramice“ 21.1.2019 06.02.2019
Veřejná vyhláška – OOP – Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provoz, stanovení dočasného dopravního značení 7.1.2019 14.01.2019
Oznámení o povinném vyvěšení dokumentů 2.1.2019


Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]