Titulní strana » Občan » Úřední deska

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Úřední deska

Úřední deska je umístěna v blízkosti Obecního úřadu Olbramice v ulici Prostorná.

Zobrazit dle roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – hospodaření v lesích 10.12.2019 31.12.2022
SOB – Schválený rozpočet na rok 2020 5.12.2019 31.12.2020
SOB – Rozpočtové opatření č. 3/2019 5.12.2019 31.12.2019
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2020 29.11.2019 31.12.2019
Upozornění KVS SVS pro MSK – šíření afrického moru prasat v Polsku 21.11.2019 09.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 – NÁVRH 15.11.2019
Návrh rozpočtu obce Olbramice na rok 2020 15.11.2019
SOB – Návrh rozpočtu na rok 2020 15.11.2019 02.12.2019
SOB – svolání Valné hromady na 3.12. 2019 15.11.2019 03.12.2019
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o povolení výjimky – medvěd hnědý, rys ostrovid 8.11.2019 25.11.2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 21.10.2019 30.11.2019
OOP – Stanovení dočasného dopravního značení 7.10.2019 14.10.2019
Záměr obce o prodeji obecního pozemku 30.9.2019 18.10.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 ze dne 25.9.2019 26.9.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 24.9.2019 26.9.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka medvěd hnědý, rys ostrovid 25.9.2019 11.10.2019
Usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 24.9.2019 25.9.2019 11.10.2019
SOB – Rozpočtové opatření č. 2/2019 23.9.2019 31.12.2019
Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 17.9.2019 25.09.2019
Veřejná vyhláška – OOP – zalesňování 2.9.2019 31.12.2022
SOB – Svolání Valné hromady na 10. 9. 2019 23.8.2019 11.09.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 12. 8. 2019 14.8.2019 31.12.2019
Územní plán obce Olbramice – změna č. 1 14.8.2019 30.08.2019
Usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 12.8.2019 13.8.2019 29.08.2019
Rozpočtové opatření 5/2019 ze dne 25. 7. 2019 7.8.2019 31.12.2019
Informace o konání 6. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 5.8.2019 13.08.2019
VV – Rozhodnutí – Udělení výjimky medvěd hnědý 17.7.2019 05.08.2019
Oznámení o zahájení správního řízení – Muzeum regionu Valašsko – genetická banka živočichů 12.7.2019 30.07.2019
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 1.7.2019
Záměr o prodeji pozemků 26.6.2019 12.07.2019
Usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 24.6.2019 26.6.2019 12.07.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV 1/2005, Požární řád obce 26.6.2019 12.07.2019
SOB – Závěrečný účet za rok 2018 24.6.2019
SOB – rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 11.6.2019 24.6.2019 31.12.2019
Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 17.6.2019 26.06.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 6.6.2019 14.6.2019 31.12.2019
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 29.5.2019 14.06.2019
SOB – Návrh závěrečného účtu 20.5.2019 12.06.2019
SOB – svolání Valné hromady na 11.6.2019 20.5.2019 12.06.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018 – návrh 13.5.2019 25.06.2019
Rozhodnutí – Veřejná vyhláška – Modernizace mléčné farmy 13.5.2019 30.05.2019
Oznámení o době a místu konání voleb do EP 9.5.2019 27.05.2019
Záměr obce o směně pozemku 30.4.2019 17.05.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 30.4.2019 31.12.2019
Usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 29.4.2019 30.4.2019 15.05.2019
VV – usnesení o přerušení řízení – Malá vodní nádrž na Polančici 29.4.2019 15.05.2019
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 29.4.2019 31.05.2019
Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.4.2019 27.05.2019
Pozvánka na první zasedání OVK 26.4.2019 02.05.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 26.4.2019 31.12.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 25.4.2019 27.05.2019
Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 18.4.2019 29.04.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého 17.4.2019 03.05.2019
Volby EP – jmenování zapisovatele, počet a sídlo okrsku, upozornění 8.4.2019 26.05.2019
Modernizace mléčné farmy – zahájení zjišťovacího řízení 4.4.2019 23.04.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – opatření proti kůrovci 4.4.2019 06.05.2019
Volby EP – podání žádosti o zápis – informace pro občany jiného členského státu EU 1.4.2019 15.04.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.3.2019 26.05.2019
SOB – svolání Valné hromady 13.3.2019 21.2.2019 14.03.2019
Rozpočtové opatření 1/2019 21.2.2019 31.12.2019
Usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 20. 2. 2019 21.2.2019 11.03.2019
Posuzování vlivů záměru „Modernizace mléčné farmy Olbramice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele 20.2.2019 08.03.2019
Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Olbramice 13.2.2019 21.02.2019
Informace o oznámení záměru „Modernizace mléčné farmy Olbramice“ 21.1.2019 06.02.2019
Veřejná vyhláška – OOP – Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provoz, stanovení dočasného dopravního značení 7.1.2019 14.01.2019
Oznámení o povinném vyvěšení dokumentů 2.1.2019


Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]