Základní údaje o obci

 Název Olbramice 
 Typ sídla obec 
 Kraj Moravskoslezský 
 Okres Ostrava-město 
 Obec s rozšířenou působností Ostrava 
 Pověřená obec Ostrava 
 Počet sídelních jednotek
 Místní části 2 (Olbramice,Janovice) 
 Nadmořská výška 308m n.m. 
 Katastrální výměra 539 ha 
 Počet obyvatel k 31.12.2010 634

 Ulice 

V obci jsou evidovány 2 částí obcí, 15 ulic, 209 adres. Adresy v obci mají PSČ 742 83.
Adresy (čp – číslo popisné, če – evidenční číslo, čo – číslo orientační).

 Část obce: OLBRAMICE
V části obce je evidováno 15 ulic, 192 adres. 
 DLOUHÁ (17 adres) čp.13, čp.32, čp.40, čp.45, čp.48, čp.68, čp.94, čp.102, čp.125, čp.146, čp.147, čp.154, čp.155, čp.156, čp.157, čp.185, čp.186
 DOLNÍ (4 adresy) čp.76, čp.142, čp.144, čp.160
 HLAVNÍ (49 adres) če.7, čp.2, čp.3, čp.4, čp.5,čp.6, čp.7, čp.9, čp.10, čp.11, čp.12, čp.14, čp.16, čp.17, čp.18, čp.19, čp.20, čp.23, čp.25, čp.27, čp.28, čp.30, čp.31, čp.33, čp.35, čp.36, čp.39, čp.41, čp.42, čp.49, čp.50, čp.52, čp.95, čp.101, čp.103, čp.104, čp.105, čp.114, čp.118, čp.124, čp.127, čp.128, čp.129, čp.130, čp.131, čp.134, čp.135, čp.137, čp.151
 HORNÍ (5 adres) čp.21, čp.22, čp.37, čp.38, čp.53
 JOSEFOVICKÁ
 (10 adres) 
če.5, čp.106, čp.110, čp.116, čp.121 čp.159, čp.162, čp.163, čp.164, čp.165
 K LESU (6 adres) če.2, čp.29, čp.54, čp.55, čp.126, čp.171
 KAMENEC
 (8 adres)
če.8, če.11, čp.83, čp.84, čp.85, čp.93, čp.96, čp.98
 KLIMKOVICKÁ
 (7 adres)
čp.1, čp.78, čp.80, čp.90, čp.107, čp.122, čp.133
 KOLONIE (5 adres) čp.109, čp.111, čp.112, čp.113, čp.120
 MALÁ STRANA
 (22 adres)
čp.57, čp.58, čp.59, čp.60, čp.61, čp.62, čp.63, čp.64, čp.66, čp.6, čp.70, čp.71, čp.72, čp.73, čp.74, čp.75, čp.77, čp.87, čp.91, čp.119, čp.138, čp.150
 NAD KAPLIČKOU 
 (6 adres)
če.1, čp.15, čp.34, čp.117, čp.152, čp.153
 POD KOSTELEM
 (8 adres)
če.9, če.10, čp.8, čp.43, čp.44, čp.46, čp.47, čp.89
 PROSTORNÁ
 (7 adres)
čp.24, čp.26, čp.123, čp.132, čp.145, čp.148, čp.149
 U FARMY
 (10 adres)
če.3, če.4, če.12, čp.81, čp.82, čp.86, čp.108, čp.115, čp.136, čp.158
 ZAHUMENÍ
 (27 adres)
čp.65, čp.69, čp.79, čp.88, čp.92, čp.97, čp.99, čp.100, čp.139, čp.143, čp.167, čp.168, čp.169, čp.170, čp.172, čp.173, čp.174, čp.175, čp.176, čp.177, čp.178, čp.179, čp.180, čp.183, čp.190, čp.197, čp.198
 neuvedená čp.253
 V části obce JANOVICE je evidováno 15 adres.
V části obce není evidována žádná ulice.  
 če.13, čp.1, čp.2, čp.3, čp.4, čp.5, čp.6, čp.7, čp.8, čp.9, čp.10, čp.11, čp.12, čp.15, čp.16

 Druhy pozemků  ve vlastnictví obce

Druh pozemku  Výměra v m2
k 31.12.2009
 
Zemědělská půda a vodní plocha   225 530 
Lesy   46 661
Zastavěná plocha   2 415
Ostatní plocha    373 847

Infrastruktura 

 Škola  ANO
 Mateřská škola ANO 
 Zdravotnické zařízení NE (nejbližší Klimkovice)       
 Hasičská zbrojnice ANO 
 Kostel ANO 
 Pošta NE (středisko Klimkovice)  
 Knihovna ANO 
 Restaurace ANO 
 Obchod s potravinami            ANO 
 Možnost ubytování NE 
 Kanalizace (ČOV) ANO,bez ČOV 
 Vodovod ANO 
 Plynofikace ANO 
 Sportovní zařízení ANO 

 Základní pojmy

Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují  právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působností.
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Předstvuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů. Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Moravskoslezský kraj má tyto okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město
Definice obce s rozšířenou působností (ORP,obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti . V jimi spravovanémúzemí se nacházejí i obce s pověřený úřadem. Obce s rozšířenou působností vznikly 1. 1. 2003 v rámci reformy územní veřejné správy.
Obec s pověřeným obecním úřadem (obce II) je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou působností. Je to tedy obec menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do správního  obvodu nějaké obce s rozšířenou působností..