Cyklotrasy

Poznáváte rádi krásy krajiny ze sedla kola? Moravskoslezský kraj vás nezklame. Nabízí totiž řadu cyklotras pro všechny. Náročné trasy přes pohoří Jeseníky a Beskydy až po pohodové výlety rovinatou a mírně zvlněnou krajinu Poodří nebo Opavska. Ať budete Moravskoslezský kraj brázdit poháněni velkými nebo menšími koly, vždy budete překvapeni, kolik krásných míst objevíte!

Pravidla provozu na trasách

  • Upozorňujeme, že po cyklistických trasách se každý cyklista pohybuje na vlastní nebezpečí.
  • Dodržujte pravidla silničního provozu.
  • Chovejte se ohleduplně k ostatním uživatelům komunikací.
  • Na lesních cestách dejte pozor na pohyb těžké lesní techniky.
  • Dbejte na čistotu životního prostředí, a to nejen v okolí cykloturistických tras.
  • Na pěších turistických trasách mají přednost chodci.
  • V chráněné přírodní oblasti dbejte pokynů správců a setrvejte na vyznačené trase.
  • Volte trasu, která odpovídá vašim schopnostem, zdraví a kondici.
  • Po pohyb na cyklotrasách se doporučuje použít ochranné cyklistické pomůcky – rukavice a přilbu.

Šťastnou cestu

Cyklotrasy na Bílovecku

  Dálková cykloturistická trasa „Moravská brána“, nyní „Jantarová stezka“, byla navržena v rámci Moravsko–slezské dálkové cyklotrasy (tzv. moravské osmičky) jako součást evropské cykloturistické sítě. V roce 1998 bylo realizováno směrové vyznačení této trasy v okrese Nový Jičín, později v sousedních okresech. Začíná v Přerově, vede přes Starý Jičín směrem na Polanku nad Odrou, dále prochází Hlučínem a je ukončena na hraničním přechodě v Hati. „Moravská brána“ prochází řešeným územím podél toku řeky Odry a v Jistebníku navazuje na cyklotrasu č. 6190.

Trasa č. 6011: Bartošovice-Studénka-Velké Albrechtice-Bílovec-Olbramice-Klimkovice Polanka n.O.
Trasa prochází ve směru jih–sever středem řešeného území. Začíná v obci Bartošovice a vede podél toku řeky Odry po nezpevněných stezkách. Trasa je zde v době mokra nesjízdná, na což upozorňují dodatkové tabulky. Za nepříznivého období lze na trasu odbočit až v Nové Horce. Trasa je ukončena v Polance nad Odrou, kde navazuje na trasu č.5. Je vedena po zpevněných komunikacích s výjimkou zemědělské komunikace mezi Studénkou a Velkými Albrechticemi a letního úseku podél Odry. V úseku Velké Albrechtice (pod kostelem) – Bílovec (pod zámkem) je vedena v přímém souběhu s cyklotrasou č.6190. Také v obci Olbramice je krátký souběh s trasou č.6191.
 
Trasa č. 6078: Fulnek-Požaha-Skřípov-Jakubčovice-Raduň-Opava
Atraktivní trasa je vedena po západním okraji řešeného území. Začíná ve Fulneku a je vedena po méně frekventovaných zpevněných komunikacích přes Požahu a Skřípov do Jakubčovic. Pokračuje po lesní zpevněné komunikací příjemným údolím řeky Raduňky do Raduně a dále do Opavy. V části Horní Nový Dvůr navazuje na připravovanou trasu č. 6192, ve Skřipově navazuje na trasu č. 6190.
 
Trasa č.6190: Jistebník rozc. – Velké Albrechtice – Bílovec – Slatina – Skřipov
Cyklotrasa začíná v Jistebníku na křížení polních cest, ve směru na Polanku n.O. V tomto místě trasa navazuje na již realizovaný úsek trasy č.5, „Moravská brána“. Po průjezdu obcí je trasa vedena po místní zpevněné komunikaci na Bravantice. V krátkém úseku je vedena po silnici III/46427 a odbočuje doprava silnici III/46719 do Velkých Albrechtic. Na počátku obce je vedení odkloněno přes mostek na místní komunikaci. Pod kostelem se sbíhá s již značenou trasou č. 6011 a v souběhu s ní pokračuje po místních komunikacích až do Bílovce pod zámek. Dále je trasa vedena městem v úseku 200m po silnici III/464, křižuje I/47 v křižovatce u Bílovky a pokračuje po silnici II/463 do Staré Vsi. Na křižovatce trasa odbočuje doprava přes Slatinu do Vyškovic po silnici III/4637 a po III/4635 do Skřipova, kde na křižovatce u kostela končí a navazuje na cyklotrasu č.6078. Trasa je vedena po zpevněných komunikacích s převýšením ve směru Stará ves – Výškovice.  Celková délka trasy je 23 km.
 
Trasa č.6191: Bravantice rozc. – Olbramice – Zbyslavice – rozc. U Patra
Cyklotrasa je vedena od křižovatky na Studénku po silnici III/46427 do Bravantic. V délce 20m je v přehledném úseku vedena po I/47 a odbočuje doprava na místní komunikaci. Na konci obce se vrací na silnici III/46416 a pokračuje až do Olbramic. Po krátkém souběhu s trasou č. 6011 odbočuje na místní komunikaci přes obec směrem na Zbyslavice. Za obci vyjíždí na silnici III/4654 a po 50m odbočuje doprava na místní, později polní nezpevněnou cestu kolem kolem větrného mlýna a chatoviště. Ve Zbyslavicích se vrací na silnici III/4654. Za Zbyslavicemi se odklání do lesa a je dále vedena po nezpevněné lesní komunikaci a louce k tur.rozc. Údolí Setiny. Dále po zpevněné lesní cestě a krátkém souběhu s II/465 na Panský mlýn. V zatáčce nad mlýnem po odbočení doleva pokračuje trasa po lesní zpevněné komunikaci k rekreačnímu středisku U Patra, kde je ukončena a navazuje na trasu č. 6193. Trasa je vzhledem k několika hůře sjízdným úsekům vhodná pouze pro horská kola. Na úseky s horším kvalitou povrchu budou cyklisté upozorněni v informačním materiálu.
Celková délka trasy je 15 km.
 

Trasa č. 6192: Zbyslavice – Bítov – Tísek – Slatina – Horní Nový Dvůr
Trasa začíná nad obcí Zbyslavice u chatoviště a do obce přichází v souběhu s trasou č. 6191. V obci odbočuje doleva na místní komunikaci a sjíždí do údolí řeky Setiny. Dále je vedena po louce a zpevněné lesní cestě do Bítova. Bítovem je vedena po místních komunikacích s krátkým přejezdem po silnici III/4656. Dále sjíždí  kolem soustavy rybníku na silnici III/46412 do Tísku. Obcí je vedena v krátkém souběhu s trasou č.6193 a pokračuje přes Nový Svět po silnici III/46411 do Slatiny. Obcí prochází v souběhu s trasou č. 6190. Před Starou Vsí opouští souběh i silnici III/4637 a křížením přes silnici II/463 pokračuje po polní zpevněné komunikaci až do Horního Nového dvora, kde trasa končí a navazuje na trasu ač.6078.
Celková délka trasy je 15 km.
 

Trasa č. 6193: Bílovec – Tísek – Těškovice – Pustá Polom
Začátek trasy je v Bílovci na křižovatce na Tísek za nemocnicí. Zde  navazuje na trasu č. 6011. Pokračuje po II/464 do Tísku a odbočuje obcí doleva, krátce v souběhu s trasou č. 6192. Na konci obce vpravo a po nezpevněné lesní cestě sjíždí k rybníku s následným stoupáním do Těškovic. Z Těškovic vede po II/465 směrem na Vyškovice, ale před obcí, v místě tur. rozc. odbočuje do lesa. Po zpevněných komunikacích vede k rekr.středisku U Patra. Následně by trasa měla být doznačena do Pusté Polomi, kde navazuje na stávající trasu č.6140. Celková délka trasy je 11 km.

Z Ostravy do hlubokých lesů

Délka 38 km, náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Ostrava Svinov – Ostrava Poruba – Vřesina – Dolní Lhota – Kyjovice – Těškovice – Bítov – Lubojaty – Olbramice – Zbyslavice – Bílovecká – Nad Porubkou – Vřesinská – Ostrava Poruba – Ostrava Svinov
Od vlakového nádraží Ostrava – Svinov vyjedete po Bílovecké ulici ve směru Polanka nad Odrou, po 1 km odbočíte vpravo na ulici Nad Porubkou a Vřesinskou. Touto ulicí vyjedete až na konec Ostravy a dále do obce Vřesina. Po silnici budete pokračovat přes Dolní Lhotu ve směru Kyjovice kolem konečné zastávky tramvají Zátiší. Z Kyjovic budete stoupat do Těškovic, na jejichž konci odbočíte doleva do Bítova a Lubojat. Zde se napojíte na značenou cyklistickou trasu č. 6011, po které pojedete přes okraj Olbramic do Klimkovic. Obec však již projedete po značené trase č. 6199. Po 3 km na rozcestí Mexiko odbočíte doprava a budete pokračovat nečíslovanou cyklotrasou zpět do Poruby na Vřesinskou ulici a dále k vlakovému nádraží Ostrava – Svinov.   

Za sopkami Nízkého Jeseníku

Délka 49 km, lehká trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Bruntál – Dlouhá Stráň – Razová – Leskovec nad Moravicí – Bílčice – Roudno – Valšov – Moravskoslezský Kočov – Bruntál
Z náměstí v Bruntále vyjedete po cyklotrase č. 6162 směrem na Dlouhou Stráň, Razovou a Leskovec nad Moravicí. Odtud budete pokračovat po cyklostezce č. 6142 přes hráz přehrady Slezská Harta do Bílčic, Roudna kolem Nové Pláně až na křižovatku silnice 1. třídy č. 45, kde odbočíte vpravo na cyklostezku č. 6029. Po této cyklotrase pojedete přes Valšov a Moravskoslezský Kočov zpět až do centra Bruntálu.

Neznámým známým Osoblažskem

Délka 47 km, lehká trasa, vhodná pro všechny typy kol
Město Albrechtice – Pelhřimovy – Slezské Rudoltice – Dolní Povelice – Bohušov – Osoblaha – Hlinka – Sádek – Dívčí Hrad – Liptáň – Třemešná – Rudíkovy – Město Albrechtice
Od vlakového nádraží v Městě Albrechtice vyjedete po značené cyklotrase č. 6116 směrem na Pelhřimovy a Slezské Rudoltice. Dále pokračujete stále po značené cyklotrase přes Dolní Povelice a Bohušov až do Osoblahy, kde končí číslovaná cyklostezka. Odtud již pokračujete po nečíslované cyklotrase přes obec Hlinka na křižovatku se silnicí č. 457, kterou projedete rovně směrem na Sádek a Dívčí Hrad. Na konci obce odbočíte doprava a budete následovat silnici ve směru Liptáň a Třemešná, která končí křižovatkou se silnicí č. 57 u přejezdu s úkorozchodnou železnicí. Zpět do Města Albrechtic dojedete 5 km po silnici 1. třídy. 

Cesta Pradědovou zemí

Délka 62 km, náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola, možnost využití cyklobusu z Vrbna pod Pradědem Město Albrechtice – Hynčice – Holčovice – Karlovice – Vrbno pod Pradědem – Karlovice – Hošťálkovy – Linhartovy – Město Albrechtice
Cestu zahájíte na hlavní silnici 1. třídy č. 56 na mostě přes řeku Opavici. Na tomto místě se silnice kříží se značenou cyklotrasou č. 55. Po té vyjedete směrem na Hynčice a Holčovice. Na začátku Holčovic odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 6076, po které projedete přes Karlovice. Projíždíte je ve směru Vrbno pod Pradědem, za mostem odbočíte vlevo směrem k nádraží , za kterým odbočíte vpravo přes koleje. Z cyklotrasy odbočíte až na křížení se stezkou č. 6069, kde se dáte doprava směrem na Vrbno pod Pradědem. Město projíždíte po této cyklotrase, na jeho konci odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 6070 – po té se vrátíte zpět do Karlovic. Z Karlovic vyjedete opět po trase č. 6076 směrem na Holčovice, tu však po 3 km opustíte. Odbočíte vpravo na neznačenou trasu ve směru na Staré Purkartice, Hošťálkovy a Krásné Loučky. V poslední jmenované obci přejedete rovně silnici č. 57 a napojíte se na značenou cyklotrasu č. 55. Po ní budete pokračovat přes Linhartovy a Opavici zpět do Města Albrechtice.

Projížďka Sovineckým panstvím

Délka 23 km, středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola, možnost využití cyklobusu z Rýmařova
Rýmařov – Stránské – Jiříkov – Sovinec – Rešov – Skály – Stříbrné Hory – Janovice – Rýmařov
Z centra Rýmařova se vydáte po značené cyklotrase č. 511 ve směru na Ondřejov, Stránské a Jiříkov. Na křižovatce na okraji Jiříkova odbočíte vpravo a pokračujete po cyklostezce č. 6053. Ta vás provede údolím Sovineckého potoka přes Těchanov kolem Rešovských vodopádů do Rešova a obce Skály. Zde odbočíte na silnici vpravo na cyklotrasu č. 6143. Po té dojedete přes Stříbrné Hory do Janovic, kde odbočíte doprava na cyklostezku č. 6077. Ta vás dovede zpět do centra Rýmařova.

Adrenalin pod Pradědem

Délka 77 km, velmi náročná trasa, vhodná pro horská kola, možnost využití cyklobusu z Karlovy Studánky, Ovčárny a VidelKarlova Studánka – Ovčárna – Praděd – Švýcárna – Petrovka – Červenohorské sedlo – Vidly – Karlova Studánka
Z parkoviště Hvězda nad Karlovou Studánkou se vydáte po cyklotrase č. 6075 po které vystoupáte kolem chaty Ovčárna až na vrchol Pradědu. Z něj se vrátíte zpět dolů na rozcestí pod Pradědem, ze kterého pokračujete po trase č. 6075 až na Červenohorské sedlo. Zde se napojíte na trasu č. 6154. Ta vás provede nádhernou krajinou úbočím Velkého Klínu, Jeřábu, kolem Velkého vodopádu až ke křižovatce se silnicí 2. třídy č. 450. Zde se dáte doprava po cyklostezce č. 6074 směrem na sedlo Vidly, odtud pak po trase č. 6029 zpět do Karlovy Studánky.  

Za pevnostmi Hlučínska

Délka 42 km, středně náročná trasa, vhodná pro všechny typy kol
Hlučín – Kozmice – Bohuslavice – Vřesina – Darkovičky – Šilheřovice – Antošovice – Petřkovice – Bobrovníky – Hlučín
Z centra Hlučína vyjedete po silnici 1. třídy č. 56 do Kozmic. Na konci této obce odbočíte doprava na cyklostezku č. 6096 ve směru do Bohuslavic. Na křižovatce v Bohuslavicích se dáte doprava a pojedete 5 km po stezce č. 6091 do Vřesiny, kde odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 6094, po které dojedete k areálu čs. opevnění do Darkoviček. Odtud budete pokračovat přes Šilheřovice po cyklotrase č. 6093 až ke státní hranici s Polskem, před kterou odbočíte vpravo na neznačenou silnici směřující do Antošovic. Zde se napojíte na cyklostezku značenou písmenem G, která vás provede kolem hornického muzea Landek v Petřkovicích k bývalému dolu Oskar. Před ním odbočíte vpravo a po 500 metrech se napojíte na cyklotrasu č. 6185. Po té dojedete přes Bobrovníky zpět do centra Hlučína.

Koupání ve Slezské bráně

Délka 39 km, lehká trasa, vhodná pro všechny typy kol
Havířov – Horní Bludovice – Žermanice – Soběšovice – Dolní Domaslavice – Hradiště – Těrlicko – Bludovice – Havířov
Od vlakového nádraží v Havířově vyjedete po značené cyklotrase č. 56 do Horních Bludovic, kde odbočíte doprava na trasu č. 6099. Po ní přijedete až k hrázi Žermanické přehrady, kterou přejedete stezkou č. 6005 a budete po ní pokračovat až za Soběšovice. Tam odbočíte doleva na cyklostezku č. 6090, kterou však opustíte po 2 km, kde odbočíte opět doleva a projedete Hradištěm na cyklotrasu č. 56. Po té pojedete přes Kostelec do Těrlicka, odkud budete pokračovat po trase č. 6098 do Bludovic. U Kotulovy dřevěnky se napojíte opět na cyklotrasu č. 56 a vrátíte se po ní zpět k vlakovému nádraží v Havířově.  

Historickými perlami Lašska

Délka 66 km (69 km), středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Studénka – Bartošovice – Kunín – Nový Jičín – Rybí – Štramberk – Kopřivnice (- Muzeum Tatra) – Příbor – Trnávka – Petřvald – Mošnov – Skotnice – Sedlnice – Nová Horka – Studénka
Vyjedete z vlakového nádraží ve Studénce po cyklotrase 6011, ve směru na Bartošovice. Na křižovatce s hlavní silnicí odbočíte doleva a za mostem přes Odru následujete cyklotrasu č. 5. Po ní pokračujete přes Bartošovice až do Kunína, odkud pokračujete po cyklotrase č. 6175 až do centra Nového Jičína. Z centra města vyjedete po trase č. 502 ve směru na Rybí, Štramberk a Kopřivnici. (Zde máte možnost zajet do centra Kopřivnice k Muzeu Tatra po trase č. 502 a stejnou cyklostezkou se pak vrátit zpět na kraj Kopřivnice). Na křižovatce na okraji Kopřivnice opustíte cyklotrasu č. 502 a pokračujete rovně po stezce č. 6134 do Příbora, Kateřinic a Trnávky. Zde odbočíte vlevo na silnici ve směru Petřvald, kde se napojíte na cyklotrasu č. 6136, kterou budete následovat přes Mošnov až do Skotnice. V této obci přejedete hlavní silnici č. 58 a budete pokračovat po cyklotrase č. 6039 přes Sedlnice zpět do Studénky k vlakovému nádraží.

Výlet kouzelným Novojičínskem

Délka 39 km, středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Nový Jičín – Starý Jičín – Palačov – Lešná – Jasenice – Hostašovice – Hodslavice – Mořkov – Žilina – Nový Jičín
Z centra Nového Jičína vyjedete po cyklotrase č. 5 přes místní část Loučka do Starého Jičína. Cyklotrasu následujete i nadále přes Starojickou Lhotu do Palačova. Na konci obce na křižovatce tvaru V se dáte vlevo po cyklostezce č. 501 do Lešné. Odtud budete pokračovat dále po trase č. 6124 přes Jasenice a Hostašovice až na křižovatku se silnicí 1. třídy č. 57. Zde se dáte vlevo a pokračujete do Hodslavic, kde odbočíte vpravo na silnici č. 483 ve směru na Mořkov. Na konci Mořkova odbočte ve směru na Životice, Žilinu a Nový Jičín. Z této křižovatky je to zpět do centra Nového Jičína 8 km.

Za nedotčenými krásami Oderských vrchů

Délka 47 km, náročná trasa, vhodná pro silniční, trekkingová a horská kola
Odry – Jakubčovice nad Odrou – Spálov – Luboměř – Potštát – Puchart – Střítěž nad Ludinou – Jindřichov – Dobečov – Odry
Z centra Oder se vydáte po cyklostezce č. 502 ve směru na Jakubčovice nad Odrou. Na křižovatce v této obci opustíte značenou cyklotrasu a vydáte se po silnici č. 441 ve směru na Potštát. Po zhruba 3 km na této silnici odbočíte doprava a budete pokračovat přes Spálov, Luboměř na křižovatku se silnicí č 441. Na křižovatce odbočíte vpravo a dojedete do Potštátu, odkud pojedete po silnici č. 440 kolem zříceniny hradu Puchart až do Olšovce. Odtud pojedete po značené cyklotrase č. 6139 přes Střítěž nad Ludinou, Jindřichov a Dobešov zpět do centra Oder.

Po stopách J. A. Komenského

Délka 38 km, středně náročná trasa, vhodná pro všechny typy kol
Fulnek – Jerlochovice – Tošovice – Odry – Vražné – Jeseník nad Odrou – Bernartice nad Odrou – Suchdol nad Odrou – Kletné – Fulnek
Z náměstí ve Fulneku vyjedete po cyklotrase č. 6079 ve směru na Moravské Vlkovice, po 2,5 km však odbočíte doleva směrem na Tošovice a Odry. V centru Oder se napojíte na trasu č. 503 přes Vražné a Jeseník nad Odrou (na křižovatce na okraji Vražného se můžete odbočit vpravo a dojet k rodnému domu J. G. Mendela v Hynčicích – zajížďka 3 km). Zhruba 2 km za Jeseníkem nad Odrou odbočíte doleva na cyklostezku č. 5, po které projedete přes Bernartice nad Odrou. Na křižovatce za železničním přejezdem 4 km za konci obce odbočíte doleva na cyklostezku č. 6078, po které dojedete přes řeku Odru, Suchdol nad Odrou a Kletné až do Fulneku.

Hory doly údolím Morávky až na Prašivou

Délka 58 km, náročná trasa, vhodná pro horská kola
Morávka – Visalaje – Bílý Kříž – Slavíč – Ropička – Kotař – Prašivá – Vyšní Lhoty – Morávka
Z obce Morávka se vydáte po značené trase č. 6113 směrem na Visalaje, odtud pokračujete po trase 6112 na Bílý Kříž. Na rozcestí Pod Malým na křížení modré a červené turistické značky odbočíte doleva pokračujete k chatě Slavíč. Odtud následujete značenou cyklotrasu 6083 přes Kalužný vrch na Kalužný vrch. Zde opouštíte značenou cyklotrasu a odbočíte vlevo na červenou turistickou značku. Přes Kotař přijíždíte na Prašivou. Odtud sjíždíte po asfaltové silnici (mj. Radegast Cyklo Track) do Vyšních Lhot. Při sjezdu pozor, silnice je využívána k běžnému provozu motorovými vozidly. Na křižovatce ve Vyšních Lhotách odbočte vlevo a pokračujte nazpět do Morávky po značené trase 6113.

Za lysohorskými zbojníky

Délka 53 km, náročná trasa, vhodná pro horská kola, možnost využití cyklobusu ze Starých Hamer nebo z Ostravice, možnost využití cyklopůjčovny v Ostravici
Ostravice – Malenovice – Ivančena – Zimný – Lysá hora – Zimný – Bílý Kříž – Gruň – Přehrada Šance – Ostravice
Od vlakového nádraží v Ostravici následujte dálkovou cyklotrasu číslo 46 ve směru Malenovice (- Český Těšín). V Malenovicích odbočíte vpravo mimo značenou cyklotrasu a pokračujte po asfaltové silnici ve směru k hotelu Petr Bezruč, odtud stoupáte po zelené turistické značce, na rozcestí Hradová pokračujete do kopce po modré značce až k mohyle Ivančena. Dále pokračujete přes Zimný po asfaltové cestě až na Lysou horu. Z Lysé hory sjíždíte po asfaltové cestě. Pozor, při sjezdu nepřejeďte křížení tras (4,4 km od vrcholu). Z křižovatky cyklotras pokračujte přes Vyšní Mohelnici a Ježánky na Bílý Kříž. Z Bílého Kříže pokračujte po značené trase 6181 ve směru Gruň. U hotelu Charbulák odbočte vpravo a pokračujte k přehradě Šance. Po 2,5 km se napojíte na značenou trasu 6113, po té pokračujte zpět až k vlakovému nádraží Ostravice.

Po stopách Leoše Janáčka

Délka 43,5 km, středně náročná trasa, vhodná pro všechny typy kol, trasa je vedena po běžných silnicích, možnost využití cyklobusu z Frýdku-Místku
Olešná – Palkovice – Kozlovice – Rychaltice – Fryčovice – Brušperk – Staříč – Olešná
Trasa začíná i končí na parkovišti Autokempu Olešná. Z něj se vydáte po značené trase 6006, kterou následujete po celou dobu. Kolem přehrady Olešná se dostanete do Palkovic, poté pokračujete po silnici 2. třídy do Kozlovic. Na začátku obce za mostem odbočíte vpravo a pokračujete údolím Ondřejnice. Ze silnice odbočíte vpravo pod hukvaldským hradním kopcem do prudkého stoupání. Z Hukvald sjíždíte ve směru přes Dolní Sklenov do Rychaltic. Přes Fryčovice pokračujete do Brušperku. Stále po trase 6006 projíždíte kolem cvičné štoly a hornického skanzenu ve Staříči, do Frýdku-Místku se vracíte podél rychlostní silnice směřující z Ostravy.

Okolo Ondřejníku

Délka 36 km, středně náročná trasa, vhodná pro všechny typy kol, možnost využití cyklobusu z Frýdlantu nad Ostravicí, Kunčic pod Ondřejníkem nebo Čeladné
Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Lhotka – Kozlovice – Tichá – Kunčice pod Ondřejníkem – Čeladná – Frýdlant nad Ostravicí
Od vlakového nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí následujete značenou cyklistickou trasu číslo 6008 ve směru do Metylovic. Mírně zvlněnou krajinou po běžných silnicích pokračujete do Lhotky a Kozlovic. Pozor při sjezdu do Tiché, na konci odbočujete doleva ve směru na Kunčice pod Ondřejníkem. V nich se napojíte na silnici 2. třídy, kterou následujete před přejezd železniční tratě. Zde odbočíte doleva a pokračujete podél ní až k vlakovému nádraží Čeladná. Stále následujete značenou trasu 6008, po níž pokračujete přes obec Čeladná a Novou Dědinu zpět k vlakovému nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Hlubokými údolími Beskyd

Délka 58 km, lehká trasa, vhodná pro trekingová a horská kola, možnost využití cyklobusu z Ostravice, Čeladné, Bílé nebo cyklopůjčovny v Ostravici
Čeladná – Podolánky – Mezivodí – Bílá – Bílý Kříž – Ježánky – Přehrada Šance – Ostravice – Čeladná
Z náměstí v Čeladné se vydáte po značené trase č. 6007 ve směru Podolánky. U Hotelu Čeladenka tuto trasu opustíte a pokračujete dále údolím po trase č. 46. Tuto cyklotrasu opustíte za 4,5 km, kdy budete pokračovat po cyklistické trase č. 6177 až na Mezivodí. Zde narazíte na silnici 1. třídy číslo 56, po které budete pokračovat přes Bílou až na křižovatku silnic ve směru od Frýdku-Místku a Turzovky (rozcestí Černá). Z tohoto místa budete pokračovat po značené cyklotrase 6181 až na Bílý Kříž. Odtud následujte cyklostezku č. 6116 po křižovatku čtyř turistických stezek Ježánky. Z tohoto místa pokračujte po trase č. 6113 kolem přehrady Šance až na Ostravici k vlakovému nádraží. Po silnici 1. třídy 56 budete pokračovat zhruba 4 km až na křižovatku s cyklostezkou 6008, po které dojedete zpět na náměstí do Čeladné.

Pustevnami a Smrkem za bohem Radegastem

Délka 47 km (55 km), středně náročná trasa, vhodná pro trekingová a horská kola, možnost využití cyklobusu z Ostravice nebo Frenštátu pod Radhoštěm a cyklopůjčoven v Ostravici a ve Frenštátě pod Radhoštěm
Pustevny – Bařiny – Podolánky – Ostravice – Podolánky Cyrilka – Pustevny (- Radhošť – Pustevny)
Z parkoviště na Pustevnách se vydejte po dálkové cyklotrase č. 46 ve směru Hotel Martiňák. Z rozcestí Bařiny u tohoto hotelu pokračujte dále po trase č. 46 až na silnici v Podolánkách. Z rozcestí se vydejte směrem k Hotelu Srdce Beskydy, od něj pak po vrstevnicové silnici až k rekreačnímu středisku Válcoven plechu na křižovatku s cyklostezkou č. 46. Po ní můžete sjet do Ostravice a posléze pokračovat stejnou cestou nazpět přes Smrček až na rozcestí Cyrilka na Podolánkách. Hlavní silnici přejeďte rovně a pokračujte vrstevnicovou silnicí úpatím Stolové až na Pustevny. Z Pusteven lze případně dojet po modré turistické trase na Radhošť a zpět. Cykloturistům, kteří neznají dobře terén v okolí Smrku a Stolové doporučujeme zakoupení cykloturistické mapy.       

Slezskými Beskydami na Trojmezí

Třinec – Vendryně – Bystřice – Nýdek – Filipka – Bahenec – Písek – Bukovec – Hrčava – Mosty u Jablunkova – Bocanovice – Milíkov – Třinec
Délka 81 km, lehká trasa, vhodná pro trekingová a horská kola, možnost využití cyklopůjčovny v železniční stanici Jablunkov-Návsi
Od parkoviště u kina Kosmos v Třinci (informační centrum) vyrazíte po cyklotrase č. 6151 směrem k rozcestí Sosna. Odtud již pokračujete po trase č. 6085 přes Vendryni do Bystřice, kde se napojíte na cyklotrasu č. 6087. Tu následujete až do Nýdku, na začátku obce však odbočíte vpravo na trasu č. 6086, po které pokračujete přes Filipku a Bahenec až do Písku, kde odbočíte na křižovatce vlevo. Po 1,5 km již v Bukovci pokračujete po trase č. 561 do Hrčavy (z centra obce je možná 3 km zajížďka k Trojmezí po žluté turistické značce), dále pak do Mostů u Jablunkova. Od hospody Na Šancích vás dále povede cyklotrasa č. 6081, kterou budete následovat do Bocanovic. Odtud pojedete po trase č. 56 přes Milíkov a Košařiska až do Oldřichovic, kde odbočíte vpravo na trasu č. 6151, která vás dovede zpět do centra Třince ke kinu Kosmos.

Z Bezručovy Opavy do Beethovenova Hradce

Délka 50 km (53 km), středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Opava – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice – Suché Lazce – Raduň – Pustá Polom – Hlubočec – Jakubčovice – Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Opava
Cestu zahájíte na mostě přes řeku Opavu na ulici Ratibořské, odkud vyjedete po proudu řeky po cyklotrase č. 55. Po ní dojedete okrajem Malých a Velkých Hoštic až k zámku do Kravař, kde se napojíte na cyklostezku č. 6005. Tu budete následovat přes Štítinu, Nové Sedlice a Suché Lazce až na okraj Raduně, kde odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 6140. (V Raduni můžete pokračovat rovně až k zámku a pak se vrátit stejnou cestou na křižovatku) Po této trase budete pokračovat až na okraj Pusté Polomi, kde odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 6141. Ta vás dovede přes Hlubočec a Jakubčovice až do Hradce na Moravicí. V Hradci nad Moravicí se napojíte na trasu č. 551, po které dojedete přes Branku u Opavy zpět do centra Opavy.

Magickým údolím Moravice

Délka 50 km – přejezd, středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Opava – Branka u Opavy – Hradec nad Moravicí – Vítkov – Čermná ve Slezsku – Svatoňovice – přehrada Kružberk – Budišov nad Budišovkou
Cestu zahájíte na mostě přes řeku Opavu na ulici Ratibořské, odkud vyjedete po proudu řeky po cyklotrase č. 551. Po přejezdu řeky se tato cyklostezka odděluje od trasy č. 55, následujte ulici Mlýnskou! Po cyklotrase č. 551 pojedete přes Branku u Opavy, Hradec nad Moravicí a celým údolím Moravice kolem Albrechtického mlýna až na rozcestí nad Podhradí (30. km). Zde se dáte do kopce ve směru na Vítkov po nečíslované cyklotrase. V centru Vítkova odbočíte vpravo na cyklostezku číslo 503, po které pojedete přes Čermnou ve Slezsku až před hráz přehrady Kružberk. Zde odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 6144, po které dojedete až do centra Budišova nad Budišovkou.

Po stopách technických památek

Délka 48 km (51 km), lehká trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola
Opava – Zlatníky – Stěbořice – Nový Dvůr – Hlavnice – Bratříkovice – Svobodné Heřmanice – Košetice – Sádek – Velké Heraltice – Tábor – Loděnice – Holasovice – Držkovice – Vávrovice – Opava
 Od opavské autobusové zastávky Městské sady se vydáte po cyklostezce č. 6167 přes Zlatníky, Stěbořice, Nový Dvůr do Hlavnice, kde trase mění číslo na 6159. Po té pokračujete přes Bratříkovice až na křižovatku ve Svobodných Heřmanicích. (Zde můžete odbočit vlevo a zajet k zatopenému břidlicovému lomu Šifry, na křižovatku se vrátíte stejnou cestou). Na křižovatce odbočíte vpravo na stezku č. 6164 a přes Košetice dojedete do Sádku. Zde odbočíte na křižovatce vlevo a pokračujete po trase č. 6166 do Velkých Heraltic, kde opouštíte značenou cyklotrasu. V této obci budete následovat směr Opava a na jejím konci odbočíte doleva na Tábor, kde se napojíte na cyklotrasu č. 6160. Ta vás dovede přes Loděnici do Holasovic. Odtud budete pokračovat po značené cyklotrase č. 55, která vás přes Držkovice a Vávrovice dovede zpět do Městských sadů v Opavě.   

Proti proudu Moravice ke Kružberku a Hartě

Délka 72 km, středně těžká trasa, vhodná pro všechny typy kol
Vítkov – Lhotka – Nově Těchanovice – Jánské Koupele – Kružberk – Hořejší Kunčice – Bohdanovice – Leskovec nad Moravicí – Staré Heřminovy – Svobodné Heřmanice – Bratříkovice – Hlavnice – Litultovice – Pilný Mlýn – Lhotka u Litultovic – Moravice – Melč – Radkov – Podhradí – Vítkov
Z centra Vítkova vyjedete po cyklotrase č. 6132 ve směru Lhotka, kde navážete na trasu č. 551. Po té pojedete přes Nové Těchanovice, Jánské Koupele až do Kružberku k přehradě. U ní navážete na cyklostezku č. 503, která vás dovede přes Kerchartice, Hořejší Kunčice a Bohdanovice až do Leskovce nad Moravicí. Zde odbočíte doprava na cyklotrasu č. 6164. Tou pojedete přes Staré Heřminovy až do Svobodných Heřmanic, kde odbočíte doprava. Po trase č. 6159 pak budete pokračovat celou obcí do Bratříkovic a Hlavnice, kde opustíte značenou cyklotrasu. Pokračovat budete ve směru na Litultovice, kde přejedete rovně hlavní silnici č. 46, Pilný Mlýn, Lhotku u Litultovic a Moravici.Tam se dáte vlevo na Melč, dále budete pokračovat přes Radkov do Podhradí a Vítkova..