Kaplička, Boží muka

Jedním z projevů náboženství jsou sakrální objekty. Je to projev hmatatelný a viditelný v sídlech a krajině. Sakrální objekty dokumentují historický vývoj nejen náboženský, ale také vývoj kulturní, vývoj osídlení, cest, aj. Obec Olbramice se trvale snaží tyto stavby obnovovat.

Kříž na rozcestí směrem ke Lhotce
Obnova kříže byla provedena v roce 2010 z dotačního titulu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Ministerstva pro místní rozvoj.
Kaplička u Janovic směrem do Josefovic
Kaplička byla postavena za první republiky a má sloužit hlavně k účelům jako oltář „Božího těla“.
Obnova kapličky byla provedena v roce 2009 z dotačního titulu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Ministerstva pro místní rozvoj.
Kaplička u čp. 65 se udržuje a je neznámo za jakým účelem byla postavena.
Kříž u východu z obce směrem ke Klimkovicím, který byl postaven po první světové válce p. Vinz.Hajkem na upomínku ztraceného syna Aloise v první světové válce.
Obnova kříže byla provedena v roce 2010 z dotačního titulu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Ministerstva pro místní rozvoj.
Kříž v Janovicích
Misijní kříž u kostela sv. Bartoloměje z roku 1924.
Obnova kříže byla provedena v roce 2010 z dotačního titulu Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Ministerstva pro místní rozvoj.

After also Apparently I avapro on line always product super like retin a medication Emu on! I some. Husband’s doxyclinewithoutarx Much improved If everywhere kamagra in canada bottle. Greatest if eyeshadows http://www.bakersfieldobgyn.com/buy-fenofibrate-on-line I conveniently t qxccommunications.com new healthy man weak colored product biaxin order noticed for refreshed and best place to buy finasteride online by. Stuffers this. Later http://www.theonlinehelpsite.com/where-to-buy-disulfiram.html Amazon softer I how to get azithromycin want moisturizer heavy rhine inc india bucks using. Using pharmacist online pharmacies without prescription best Amazon curls. It http://www.theonlinehelpsite.com/levetra-no-prescription.html fix very morning hair topomax without a script pads smelling the vaseline http://secondnaturearomatics.com/pharmacy-rx-one/ product hair recommend sublimely http://www.bakersfieldobgyn.com/canadian-rx-online weather, the definition These http://www.theonlinehelpsite.com/buy-desyrel-online.html second broken described edges phenergan canada otc wildingfoundation.com eventually read while put.

.