Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 1, PLATNÝ OD 30. 8. 2019

část název formát
I_B_1 Výkres základního členění  –  legenda PDF
I_B_1 Výkres základního členění PDF
I_B_2 Hlavní výkres – legenda PDF
I_B_2 Hlavní výkres PDF
I_B_3 Koncepce technické infrastruktury – legenda PDF
I_B_3 Koncepce technické infrastruktury PDF
I_B_4 Výkres VPS – VPO legenda PDF
I_B_4 Výkres VPS – VPO PDF
  Koordinační výkres – legenda PDF
  Koordinační výkres PDF
  ÚP Olbramice – úplné znění po změně č. 1 PDF

ÚP Olbramice-změna č.1

ÚP Olbramice-změna č.1_odůvodnění pořizovatele

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE

část název formát
I_A Textová část – ÚP Olbramice PDF
I_B_1 Výkres základního členění PDF
I_B_1 Výkres základního členění – legenda PDF
I_B_2 Hlavní výkres PDF
I_B_2 Hlavní výkres – legenda PDF
I_B_3 Koncepce technické infrastruktury PDF
I_B_3 Koncepce technické infrastruktury – legenda PDF
I_B_4 Výkres – veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace PDF
I_B_4 Výkres – veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace – legenda PDF
II_A Odůvodnění – textová část PDF
II_B_1 Koordinační výkres 5000 PDF
II_B_1 Koordinační výkres 5000 – legenda PDF
II_B_2 Koordinační výkres 2000 PDF
II_B_2 Koordinačn výkres 2000 – legenda PDF
II_B_3 Širší vztahy PDF
II_B_4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF
II_B_4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda PDF
VV Veřejná vyhláška – oznámení o vydání ÚP Olbramice PDF

Územní studie k 3. 11. 2017

1 Širší vztahy A4 JPG
2 Stávající stav A3 PDF
3 Urbanistické řešení A3 PDF
3a Urbanistické řešení A3 PDF
4 Sítě PDF
A Textová část PDF

plánovácí dokument  včetně regulativ je přístupný na obecním úřadě Olbramice v úředních hodinách.

 

 

 

návrh Změny č.2 Územního plánu Olbramice

Úplné znění Územního plánu obce Olbramice po změně č. 2

Zpráva o uplatňování ÚP Olbramice

Návrh změny č. 3 Územního plánu po uplatnění připomínek

 

Úplné znění Územního plánu obce Olbramice po změně č. 3

priloha_1113234656_0_Priloha_c.1_-_UP_Olbramice_-_Uplne_zneni_po_zmene_c._3_-_I.A.Textova_cast

priloha_1113234656_1_3_Oduvodneni_porizovatele_Zm_3_UP_Olbramice

priloha_1113234656_2_1_UP_Olbramice_-_Zmena_c._3_-I.A._a_II.A_.Textove_casti

priloha_1113234656_3_II.B.3._Vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu

priloha_1113234656_4_I.B.1._Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

priloha_1113234656_5_I.B.2._Hlavni_vykres

priloha_1113234656_6_I.B.3._Koncepce_technicke_infrastruktury

priloha_1113234656_7_I.B.4._Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci

priloha_1113234656_8_II.B.1._Koordinacni_vykres

 

Mapa ulic a popisných čísel

Mapa ulic a čísel popisných – Olbramice

Mapa ulic a čísel popisných – Janovice

Mapa Kamenec

3D model obce Olbramice

Prohlížečka s nastavením kamery
http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/3d/cz/full.fly?-484931&-1106737+1600
Uživatelské aplikace
K prohlížení 3D vizualizace je potřeba nainstalovat uživatelskou prohlížečku TerraExplorer, informace k ovládání prohlížečky se dozvíte v nápovědě.
Co naleznete v aplikaci
Pro uživatelé, kteří nechtějí nebo nemohou instalovat uživatelskou prohlížečku na počítač jsou k dispozici ke stažení obrazové náhledyvideo ukázky z prostředí 3D modelu ortofotomapy Moravskoslezského kraje.