Sdružení, spolky, kluby

Klub důchodců

Místní klub důchodců byl založen 20. ledna 2000. Stal jakýmsi střediskem volného času a aktivit olbramických seniorů. Řada jeho činností trvale obohacuje kulturní a společenský život celé obce.

SLUNEČNICE OLBRAMICE, z. s.

Slunečnice je zájmové spolek občanů (zejména rodičů) se zájmem o využití volného času rodičů a dětí ke společenské, kulturní a rekreačně sportovní činnosti. Vznikl v lednu 2001 a za dobu svého konání má na svém kontě celou řadu úspěšných akcí, o čemž se můžete přesvědčit ve fotogalerii

Více informací na adrese:
http://slunecnice.zsolbramice.cz/

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

Sbor dobrovolných hasičů Olbramice je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Sbor je členem Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska. Činnost sboru je zaměřena na  organizaci soutěží v požárním sportu, na práci s mládeží  a organizaci společenských a kulturních  akcí pro své členy,spoluobčany i ostatní příznivce .

TJ OLBRAMICE, z. s.

Skládá se ze 2 oddílů:

– Fotbal (63 členů v roce 2018), bližší info viz web

– Běžecký klub (46 členů v roce 2018), bližší info k činnosti běžeckého klubu najdete na webu https://bkolbramice.webnode.cz/

Centrum volného času – sportovní aktivity

Sportovního areál především díky široké nabídce instalovaných dřevěných prvků (např. průlezky, houpačky, lanovky, kolotoč, horolecké stěny, pružinové houpadla, …) nabízí možnost pro volnočasové aktivity  pro děti i mládež, ale také pro ostatní občany. V areálu se koná i každoroční Bartolomějská pouť či další akce, jako například Gulášfest.

 

 

.