Zásahová jednotka SDH

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Olbramice zřídilo Zastupitelstvo obce Olbramice s účinností od 30. 12. 2002.

Zřizovací listina JSDH (formát PDF)

Požární řád obce Olbramice (formát PDF)

Členové jednotky

Kategorie JPO: V/2

Příjmení  a jméno
   telefon
 zařazení
Bulava Ondřej 602 213 492 velitel JSDH, strojník, pilař
Horsinka Jaromír 723 738 617 velitel družstva, pilař
Kubíček Ondřej velitel družstva, pilař
Nehudek Milan strojník, pilař
Bulava Pavel strojník
Nohel Petr ml. strojník
Forro Martin hasič
Nohel Petr st. starší hasič
Mlýnek David hasič
Štramberský Vladislav hasič

Hasiče voláme když:

 • hoří
 • se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
 • se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
 • následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 • se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd… )
 • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.

Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!
Při předávání zprávy uveďte

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po končení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

 • pozor na elektrický proud
 • vyčkejte na místě

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

 • na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce
 • fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

Výzva k evakuaci

 • budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)
 • ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný

Ochrana zdraví

 • při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
 • v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
 • je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
 • k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
 • hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk
 • oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi
 • k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště
 • nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami

Zásady laické první pomoci

 • CO JE PRVNÍ POMOC – první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.
 • CÍLE PRVNÍ POMOCI – tři cíle první pomoci jsou:
  1. zachránit život
  2. zabránit zhoršení zdravotního stavu
  3. urychlit proces uzdravení
 • PRIORITY – je nutné zajistit tři základní životní funkce:
  1. je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty
  2. dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním
  3. je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení
 • JAKÉ VYBAVENÍ POTŘEBUJETE – nepotřebujete žádnou zvláštní výbavu. Dobře vybavená lékárnička pro první pomoc obsahuje řadu užitečných pomůcek, ale ne vždy ji máte v případě potřeby pohotově k dispozici. Můžete však použít cokoliv co je právě k dispozici, můžete improvizovat, pokud je to potřeba.
 • ZÁKLADNÍ PRAVIDLA – velmi důležité je nestat se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život (např. úraz elektrickým proudem). Nejdříve se zabývejte těmi, kdo jsou nejvážněji zraněni. Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.

.