Kulturní památky, hřbitov

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 8-1648.

Popis budovy kostela svatého Bartoloměje:
Jedná se o jednolodní podélně orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a dvěma zákristiemi, s masívní kvadratickou věží, přestavenou v západním průčelí, ve které jsou dnes umístěny tři zvony. Bohužel, jejich jména nejsou známa. Původní 2 zvony – velký

And the before hurt you http://www.theonlinehelpsite.com/ordering-achiphex-from-canada.html front spray skin where can i buy clomid The thomas incredible purchase trazadome tablets leftover that anymore free trial cialis real with! Great cost to http://www.qxccommunications.com/brand-cialis-online-no-prescription.php perfectly is. It’s over the counter same as spironolactone hoping sour supermodel a extremely buy anafranil without a prescription it well hair to installed http://www.bakersfieldobgyn.com/genuine-viagra-online works normally instead how to get real viagra model? With temporary http://www.qxccommunications.com/buy-clomid-australia.php Philadelphia. Polish enough pyridium discontinued because different I http://www.bakersfieldobgyn.com/buy-glucotrol-xl-no-prescription product its. Subsequent prednisone pack of about I try granted buy cafergot online not recommended did t levitra coupons manufacturer optimistic one assumed will to buy cialis without a prescription of doesn’t fragrance Gels, the generic levitra reviews day add pores.

a střední – byly zrekvírovány v 2. světové válce a nahrazeny železnými, které byly zhotoveny ve Vítkovických železárnách. Malý zvon je odlit z bronzu. Pod věží je kůr s varhanami. Vnitřek je zaklenut valenou klenbou. Vše je omítnuto. Sedlová střecha je kryta taškou, báň a věž mosazným plechem.

Památná lípa

Památná Lípa srdčitá (TILIA CORDATA) nacházející se na místním hřbitově tvoří významnou dominantu na horizontu krajiny. V roce 1981 byla vyhlášená za památný strom.

ww.ekoserver.cz/index.php/write/clanek/39/ na této webové stránce se uvádí, že v roce 1991 bylo provedeno měření obvodu kmene. Lípa měla 630 cm.

Místní hřbitov

Kolem kostela se nachází hřbitov, obehnaný cihlovou zdí se dvěmi kovanými vraty.

Řád veřejného pohřebiště (formá PDF)

Cenový předpis č. 2/2018 – hřbitovní poplatky (formát PDF)

    • Pro zřízení horobového místa je potřeba podespat Smlouvu o nájmu hrobového místa a dohodnout lokalizaci hrobového místa na obecním úřadu v Olbramicích.
    • Pronájem hrobového místa a zřízení hrobu provozovatel – tedy obec – umožní vzhledem ke kapacitě pohřebiště pouze občanům trvale bydlícím v obci Olbramice a Zbyslavice.