Životní situace a praktické informace

Popis postupů – návody pro řešení životních situací

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné,
protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.
Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Příručka – viz odkaz Životní situace obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Životní situace

Mobilní hospic Ondrášek – bezplatná péče o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v jejich domácím prostředí.

Aktuální informace ze sociální oblasti

Katalog sociálních služeb

Jedná se o přehledný webový portál, který nabízí občanům kraje pomoc při hledání sociální služby, nebo pomoc při orientaci v sociálních službách poskytovaných na území Moravskoslezského kraje.

Pečujete o blízkou osobu? Nemusíte na to být sami…

Příspěvek na bydlení

Aktuální informace ze sociální oblasti pro rok 2022 – zveřejněno 5.8.2022

Aktuální informace ze sociální oblasti pro rok 2022 – zveřejněno 25.11.2021

Aktuální informace ze sociální oblasti pro rok 2021 – zveřejněno 13.1.2021

Aktuální informace ze sociální oblasti pro rok 2022 a 2023 – zveřejněno 21.12.2022

Aktuální informace ze sociální oblasti pro rok 2024 – zveřejněno 11.1.2024

Nová sociální dávka od 1.6.2018 – Dlouhodobé ošetřovné

Informace k příspěvku na mobilitu, parkovacímu průkazu, dávkách důchodového pojištění,

seznam kontaktních pracovišť úřadu práce v Ostravě – viz dokument v odkazu

Sociální poradenství v obci zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti. Na sociální pracovnici Miladu Hutěčkovou, DiS., se občané mohou obracet v době konzultačních hodin každou 4. středu v měsíci na obecním úřadu v Olbramicích, případně si sjednat schůzku na tel.: 599 443 848 a 737 212 868 nebo e-mailem: mhuteckova@ostrava.cz, případně prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Změna údajů o trvalém pobytu

  • Obecní úřad v Olbramicích je pouze ohlašovnou tzn., že zde vyřídíte tyto úkony:
    – přihlášení k trvalému pobytu
    – zrušení údaje o místu trvalého pobytu – na návrh majitele nemovitosti
    – potvrzení o trvalém pobytu a poskytnutí údajů vedených na obecním úřadě (v informačním systému občanů), které si je nutno vždy vyzvednout při ztrátě občanského průkazu k vyřízení nového OP na matrice.
Přihlášení k trvalému pobytu
Dokumenty Platný občanský průkaz
Vlastnictví domu List vlastnický nebo oprávnění užívání bytu
Dítě do 15 let Přihlašuje zákonný zástupce, doložit rodný list dítěte
Správní poplatek 50,-Kč, poplatek se netýká dětí do 15 let

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ – PRAKTICKÉ INFORMACE O DOKLADECH

STĚHUJI SE – PRAKTICKÝ NÁVOD

Matriční úřady

Státní správa adresy matrik http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/66685
Magistrát města Ostravy- Odbor vnitřních věcí Informace ZDE
Městský úřad Klimkovice http://www.mesto-klimkovice.cz/odbor_spravni.php

Informace o energiích

Elektrická energie  ČEZZákaznická linka
Poruchová linka
http://www.cez.cz/cs/uvod.html800 810 820
840 850 860
Plyn – stránky RWE-SMP
Aktuální ceník plynu
Zákaznická linka
Poruchová linka
http://www.rwe.cz/cs/domacnost/
http://www.rwe.cz/cs/do-ceny-zemniho-plynu-1025/
800 11 33 55
1239
Voda – SmVaK
Aktuální ceník
Zákaznická linka
Poruchová služba
Změna ceny vodného
840 292 400
800 292 300

.