Divadla, muzea, galerie

DIVADLA

Spolek Národní divadlo moravskoslezské, jehož cílem bylo postavit budovu stálé české profesionální scéně v Ostravě, byl ustaven v polovině roku 1918. Svou činnost oficiálně zahájilo NDMS 12. srpna 1919. Pro svou činnost získalo Národní divadlo moravskoslezské provozující balet, činohru, operu a operetu budovu městského divadla (otevřeno v roce 1907, dosud sloužící jen německému divadlu), o kterou se do roku 1920 dělilo s Deutsches Theater. Národní dům (otevřený roku 1894), který až do vzniku NDMS sloužil českému divadlu, užívalo Národní divadlo moravskoslezské za války a trvale získalo k prostorám městského divadla po roce 1945. Od té doby užívá Národní divadlo moravskoslezské obě divadelní budovy – Divadlo Antonína Dvořáka (Městské divadlo, od r.1945 Zemské divadlo, 1949-1990 Divadlo Zdeňka Nejedlého) a Divadlo Jiřího Myrona (Národní dům, 1945-1954 Lidové divadlo). K historickému názvu Národní divadlo moravskoslezské se divadlo vrátilo v roce 1995. Existuje dnes ve své tradiční čtyřsouborové podobě ( balet – činohra – opera – opereta ), slouží publiku tvořenému obyvateli Ostravy, okolí města i návštěvníkům z přilehlých oblastí a regionů. Národní divadlo moravskoslezské uvádí ročně 16-19 premiér na obou svých scénách.

Divadlo Jiřího Myrona , Divadlo Antonína Dvořáka

http://www.ndm.cz
Scéna Národního divadla moravskoslezského s repertoárem baletních, činoherních, operních a operetních představení.

Divadlo loutek

www.dlo-ostrava.cz
Divadlo loutek Ostrava je jedinou profesionální scénou pro děti a mládež v severomoravském regionu. Bylo založeno pod názvem Krajské divadlo loutek v roce 1953 a sídlilo do roku 1999 na Masarykově náměstí. V září 1999 se ostravští loutkáři přestěhovali do zcela nové divadelní budovy, která vyrostla v centru Ostravy, na okraji Černé louky.
Divadlo loutek Ostrava hraje denně dvě představení pro žáky mateřských a základních škol, některé tituly uvádí i pro studenty středních škol. Zpravidla v pondělní večery hraje divadlo představení určená i dospělým divákům. Tradicí se stala pravidelná nedělní představení pro děti a jejich dospělé.

Divadlo  Petra Bezruče

www.bezruci.cz
První aktivity dnešního Divadla Petra Bezruče spadají do poválečného období roku 1945. Sídlilo v bývalém Katolickém domě na Přívozské ulici a bylo po deseti letech definitivně označeno za Divadlo Petra Bezruče.

MUZEA

Ostrava – Ostravské muzeum

Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí, odborná a popularizační činnost – www.ostrmuz.cz

Nový Jičín – Muzeum Novojičínska

Na www.novy-jicin.cz nazelnete různé aktuality, základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Informace o stálé expozici v Novém Jičíně i přilehlých prostorách.
Helena Salichová – slezská spisovatelka, malířka a grafička, sběratelka folklóru – muzeum Klimkovice;
Expozice klobouků a pokrývek hlavy – Žerotínský zámek v Novém Jičíně;
Geologie, paleontologie, botanika – muzeum Štramberk;
Sigmund Freud -muzeum Příbor;
Národopis, cechovní a řemeslná výroba – muzeum Bílovec.

Slezské zemské muzeum

Na oficiálních stránkách muzea  www.szmo.cz zaměřeného na život a kulturu ve Slezsku  naleznete informace o historii muzea, o pracovišti, virtuální muzeum, publikační činnost, knihovnu (online katalog), kalendář akcí, odkazy, mapu a muzeum shop. Muzeum spravuje sbírky Matice opavské a řadu dalších. Muzeum pečuje rovněž o Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky či o Arboretum v Novém Dvoře u Opavy (dendrologická expozice).

Hornické muzeum OKD

www.muzeumokd.cz
Největší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké venuše – 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým štíhlým až „kubistickým“ tvarem se odlišuje od běžných paleolitických venuší. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků.

Valašské muzeum v přírodě

Tato národní kulturní památka se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. www.vmp.cz
Dřevěné městečko tvoří soubor lidových staveb, dokumentujících způsob bydlení a životní úroveň měšťanů, jejich fojta a řemeslníků.
Mlýnská dolina je areál technických staveb na vodní pohon, který zahrnuje mlýn, valchu na sukno, vodní pilu, olejnu a vodní hamr.
Valašská dědina tvoří soubor obytných a hospodářských stavení, charakterizujících způsob života, hospodaření, zaměstnání a bydlení obyvatel valašských vesnic.
Pustevny současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce objektu Libušín a Valašská zvonice.V roce 2003 byl po rekonstrukci uveden do provozu i hotel Maměnka. V letech 1897 – 1899 byly tyto stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť. V roce 1995 se stává vlastníkem areálu na Pustevnách stát s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro záchranu objektů na Pustevnách byly tyto objekty prohlášeny za Národní kulturní památku a spolu s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tvoří ojedinělý památkový celek na severovýchodě České republiky.

Velké Losiny – papírna

www.muzeumpapiru.cz
Papírna s výrobou losinského ručního papíru byla založena Žerotíny v 16. století. Je to jedna z nejstarších fungujících manufaktur na výrobu papíru ve světě a jediná u nás.

Technické muzeum Tatra

Muzeum se nachází v Kopřivnici. Můžete zde zhlédnout 21 typů motorů a 52 automobilů značky Tatra vyráběných v Kopřivnici od r. 1897 až po současnost, včetně repliky „Pråsidenta“, prvního automobilu vyrobeného v Rakousko-Uhersku.