Projekty v obci, záměry

ROK 2023

Výměna kabelů a zářivek ve veřejném osvětlení

Oprava septiku a kanalizace na prostranství u obecního úřadu

Rekonstrukce prodejny potravin – 1. etapa

Nový chodník Olbramice kostel – Vrchpolí

 • Projekt podpořen dotací z Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2023

ROK 2022

Prodloužení kanalizace v ulici Kolonie

 

ROK 2021

Rekonstrukce přízemí kulturního domu v Olbramicích

Bezbariérové WC v budově OÚ a KD v Olbramicích

 • projekt podpořen dotací SZIF (Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje)

Rekonstrukce veřejného prostranství před budovou KD a OÚ Olbramice

 • Projekt podpořen dotací z Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2021

Nový hřbitov

Není k dispozici žádný popis fotky.

ROK 2020

Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Olbramice a hydrogeologické posouzení lokalit v obci

 • projekt podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2020 – 2021
 • Cílem je posouzení možných variant nakládání s odpadními a dešťovými vodami v obci, která disponuje pouze jednotnou kanalizací a nemá vlastní ČOV. Součástí bude i zpracování HG posouzení jednotlivých lokalit v obci
 • studie
 • hydrogeologické posouzení lokalit
Péče o památnou lípu
 • podpořeno dotací z MŽP v rámci Programu Péče o krajinu v roce 2020

Nové logo Ministerstva životního prostředí? / logo / Font

ROK 2019

Oprava části místní komunikace Zahumení v obci Olbramice

– projekt podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – dotační titul Podpora obnovy místních komunikací

Rekonstrukce KD v Olbramicích – studie

Bezbariérové sociální zařízení pro žáky v ZŠ Olbramice

– projekt podpořen dotací ve výši 363.000,- Kč  v rámci Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Průběh rekonstrukce – prázdniny 2019

 

ROK 2018

Workoutové hřiště v areálu TJ Olbramice

– projekt podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci progarmu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Přístavba mateřské školy

Bezbariérový přístup do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích

– projekt podpořen dotací  400.000,- Kč v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018, výtah dostavěn v roce 2019.

průběh výstavby – fotodokumentace

ROK 2017

Bytový dům v Olbramicích – areál bývalého kluziště

studie

Dětské hřiště v areálu TJ Olbramice

– projekt podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice

– projekt podpořen dotací  v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017.

ROK 2016

 • kanalizace Olbramice, ulice Kolonie
 • oprava osvětlení na hřbitově v Olbramicích

ROK 2015

Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice

 

 

Rok 2010

             

Rok 2009

Rok 2008

 • Rekonstrukce sociálního zařízení v místním hostinci
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice – pokračování
 • Vybudování autobusového zálivu a chodníku podél hlavní silnice, včetně nových autobusových čekáren

Rok 2007

 • Oprava márnice u místního hřbitova
 • Oprava chodníčku v osadě Kamenec
 • Oprava ulice Zahumení
 • Oprava kanalizace
 • Vybudování chodníkového tělesa podél hlavní silnice
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • Nové herní prvky na školní zahradě