FAQ – Odpovědi na nejčastější dotazy

Ptáte se …

Mohu se u Vás přihlásit k trvalému pobytu?

Ano. Obecní úřad v Olbramicích je pouze ohlašovnou tzn., že zde vyřídíte tyto úkony:
– přihlášení k trvalému pobytu

– zrušení údaje o místu trvalého pobytu – na návrh majitele nemovitosti
– potvrzení o trvalém pobytu a poskytnutí údajů vedených na obecním úřadě (v informačním systému občanů), které si je nutno vždy vyzvednout při ztrátě občanského průkazu k vyřízení nového OP na matrice.

Co si s sebou musím vzít za doklady a kolik zaplatím?

 Přihlášení k trvalému pobytu
 Dokumenty  Platný občanský průkaz
 Vlastnictví domu  List vlastnický nebo oprávnění užívání bytu
 Dítě do 15 let  Přihlašuje zákonný zástupce, doložit rodný list dítěte
 Správní poplatek  50,-Kč, poplatek se netýká dětí do 15 let

 Kde vyřídím nový občanský průkaz?

Magistrátu města Ostravy – Odbor vnitřních věcí.
Více informací  ZDE

Jaké doklady potřebuji při vyřízení nového občanského průkazu?

Při žádosti o nový OP před skončením jeho platnosti občan předkládá: platný OP

Pokud mám stávající OP neplatný, co mám dělat?

Žadatel v tomto případě musí předložit: rodný list žadatele a doklady,  které budou uvedeny v novém OP (např. oddací list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o získání akademického titulu apod.), při žádosti o zápis dítěte mladšího 15 let – rodný list dítěte

Jaké doklady potřebuji při vydání 1. OP?

  • rodný list žadatele
  • občané z jiné obce potvrzení o trvalém pobytu
  • doklad o státním občanství

Ztratil jsem nebo mi byl odcizen OP, kde si mohu vyřídit nový?

 

  • na Magistrátu města Ostravy, více informací se dozvíte ZDE

.