Základní údaje

Základní údaje o obci

Olbramice se nachází v předhůří Vítkovské pahorkatiny, na počátku přírodního parku Oderské vrchy, v krásné zvlněné krajině, nejvyšším bodem je Vrchpolí (376 m.n.m.) U hranic katastru tečou říčky Sezina (západně) a Polančice (severovýchodně). Obec má společně s místní částí Janovice asi 730 obyvatel, katastrální výměra činí 538,2 ha.

První písemná zpráva je z roku 1377, kdy Olbramice, německy Wollmersdorf, připadly do správy knížat Přemka a Václava. Roku 1431 se poprvé připomíná rod Loutků z Olbramic, který obec vlastnil až do roku 1520, kdy ji prodali Bruntálským z Vrbna. Loutka je také vyobrazena na znaku obce. Bruntálští ji prodali roku 1573 Bravantským, kterým náležela až do zániku feudalismu.

Chráněnou památkou je gotický kostel sv. Bartoloměje, barokně byl upraven kolem roku 1750. Kromě něj najdeme v obci také krásně opravenou kapličku a boží muka. U kostela roste památná lípa, jejíž obvod kmene činí už víc než 668 cm.

Vyučování na zdejší škole začalo 15.9.1791, současná škola byla v roce 2010 rekonstruována a modernizována v rámci projektu, jež byl spolufinancován EU (virtuální prohlídka je možná na stránkách školy www.zsolbramice.cz). Její součástí je nejen multifunkční herna, internetová učebna, nové prostory učebny estetické výchovy, keramická dílna, ale i venkovní hrací prostory. Rodiny s malými dětmi mohou využívat také bezbariérovou mateřskou školu v moderní přístavbě školy, která byla vybudována v roce 2018.

V současné době se zde rychle rozvíjí výstavba nových domů, byla rekonstruována hasičská zbrojnice, Centrum volného času (malé hřiště) bylo upraveno a doplněno množstvím zajímavých herních prvků pro malé i větší děti. Sportovci, zejména fotbalisté mají od roku 2015 k dispozici novou budovu zázemí na fotbalovém hřišti včetně workautové sestavy pro venkovní posilování. V obci je vybudován plynovod, vodovod, kanalizace, pro větší bezpečnost byl vybudován chodník podél celé hlavní komunikace, ve spolupráci s okolními obcemi vzniká síť cyklostezek. Olbramice jsou malým dopravním uzlem, tím, že přes nás projíždějí autobusy z okolních vesnic různých směrů, je spojení na Ostravu i zpět během dne velmi dostupné.

Ve vesnici je k dispozici knihovna s internetovým centrem, hostinec i kulturní dům, pracuje zde aktivně občanské sdružení Slunečnice, které se stará o rozvoj kultury nejen pro školní děti. Činný je i Spolek důchodců pořádající např. besedy a zájezdy do divadel i míst v okolí. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1902, dodnes má velkou členskou základnu, jeho součástí je i zásahová jednotka, která se zúčastňuje okrskové soutěže požárních družstev a pořádá soutěž O putovní pohár obce. Fotbalisté TJ Olbramice hrají III. fotbalovou soutěž a velmi aktivní je i Běžecký klub.

Tradičními akcemi jsou plesy těchto organizací, Olbramické pivní slavnosti, Svatodušní vaječina, Letní hasičský karneval. Koncem srpna se koná nejen občany velmi oblíbený Den obce spojený s Bartolomějskou poutí. Slaví se Den matek i Den dětí, s vánočními trhy je spojeno Rozsvícení vánočního stromu na počátku adventu.

Od roku 1994, kdy se obec znovu osamostatnila, počet obyvatel stále narůstá, přesto si zachovává svůj ráz moderní vesnice, která je příjemným místem k žití pro všechny své obyvatele.

Obyvatelé v číslech

Vývoj počtu obyvatel v letech 2004-2020

 

Statistika obyvatel ke dni 1. 1. 2017

statistika_obyvatele_1.1.2017

Statistika obyvatel ke dni 1. 1. 2016

statistika_obyvatele_1.1.2016

Statistika obyvatel ke dni 1. 1. 2015

Kategorie Celkem Průměrný věk Datum narození nejstaršího Datum narození nejmladšího
Osoby 667 39,35 27. 1. 1924 5. 12. 2014
Muži 345 38,28 6. 8. 1928 17. 10. 2014
Ženy 322 40,51 27. 1. 1924 5. 12. 2014
Děti do 18 let 132 8,77 24. 2. 1997 5. 12. 2014

 

pocet-obyvatel-2006-2015


Grafický vývoj obyvatelstva od roku 1994

Údaje z veřejné databáze ČSÚ – Historiký lexikon –
grafický přehled počtu domů dle výsledků sčítání od roku 1869

.