Ceník za popelnice č. 1/2020


Druh nádoby
Tarif Počet obsluh Roční cena hrazená občanem
  80 litrů P 101 1x 14 dní 1.392,00 Kč
  80 litrů P 191 1x 4 týdny 804,00 Kč
120 litrů P 201 1x 14 dní 1.704,00 Kč
120 litrů P 206 1x týdně (2 nádoby na stanovišti) 2904,00 Kč
120 litrů * P 266,7 1xtýdně v zimě (2 nádoby)
1x 14 dní v létě
2.448.00 Kč
240 litrů P 301 1 x 14 dní 2.760,00 Kč
120 litrů P 291 1x měsíčně 1.044,00 Kč
120 litrů G 201 1×14 dní 1.4.-30.11. 864,00 Kč
240 litrů G 301 1×14 dní 1.4.-30.11. 1.016,00 Kč
770 litrů G 401 1×14 dní 1.4.-30.11. 2.312,00 Kč

 

 

 

*zimní období je od 1. 10. do 30. 4. Letní svoz je od 1. 5. do 30. 9. Tarify P206 a P266 jsou použity v případech, kdy týdenní svoz jedné nádoby 120 l bude nahrazen 14denním svozem nádob 120 l.  Tarif P266 se používá pouze v kombinaci společně s tarifem P267.

Nádoby na Bioodpad (tarify G…) jsou vyváženy 1×14 dní v odbobí 1.4.-30.11.

U nádoby 80 l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu přesáhnout 40kg. Do plastových nádob nesmí být vysypávány žhavé popeloviny.

V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady za svoz velkoobjemových kontejnerů – papír, plast, sklo a za svoz nebezpečného a objemného odpadu formou Sběrného dvora, který se v obci uskutečňuje zpravidla 2x ročně.

Cena za pravidelný svoz se platí na účet Obce Olbramice č. ú. 1764774369/0800.

Obec provede fakturaci občanům v měsíci září v roce 2019. Úhradu bude možno provést poštovní poukázkou na účet obce, příkazem k úhradě nebo platbou v hotovosti na obecním úřadě na základě pokladní stvrzenky. Splatnost fakturace je k 30. 9. 2020.