Kronika – historie obce

V dějinách předků čítati se nezdráhej; neb v nich najdeš bez práce, co jiní s velikou
prací sebrali, a z nich poznáš ctnosti dobrých a nepravosti zlých, života lidského

rozličné příběhy a v nich věcí proměny.“ Císař Basilius
V roce 1979 staly Olbramice součástí Klimkovic. MěNV bylo rozhodnuto, že od 1.1.1980 bude dál vedena jen kronika Klimkovic, do níž stávající kronikář, pan Antonín Hub, zahrne v záznamech i život integrovaných obcí. Kronika obce Olbramice byla jako dokument uložena na MěNV v Klimkovicích a až do konce roku 1993, tj. celých 14 let, platily pro Olbramice zápisy v kronice Klimkovic.

Kronikáři obce
1948 – 1951 Richard Lyko
1952 – 1953 Viktor Rada
1954 – 1971 František Čečetka
1972 – 1979 Josefa Dluhošová
2003 – dosud Bc. Lenka Ješková

 

Zprávy z historie obce

Kronika obce v elektronické podobě

Kronika (formáty v PDF)
Kronika roku 2007
Kronika roku 2006
Kronika roku 2005
Kronika roku 2004
Kronika roku 2003
Souhrná kronika let 1994 – 2002

.