E – podatelna

     Datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Datová schránka obce Olbramice – ID: gumbnxt

Datové schránky jsou informační systém veřejné správy zřizovaný podle zákona 300/2008 Sb. Datová schránka – slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

  Podatelna

E-mailový kontakt podatelna: obecolbramice@essl.ostrava.cz

E-mailové adresy:
starosta@obecolbramice.cz
Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz  – referent správních činností
Petra.Teichmannova@obecolbramice.cz  – účetní

 

Povolené typy souborů pro přijímání elektronické pošty

  • dokument MS-Word s příponou .doc
  • dokument MS-Excel s příponou .xls
  • dokument Acrobat Reader s příponou .pdf
  • dokument HTML s příponou .html
  • obrázek GIF s příponou .gif
  • obrázek JPEG s příponou .jpg
  • prostý text s příponou .txt
  • komprimované ZIP soubory s příponou .zip

www.egoncentrum.cz                                   www.datoveschranky.info.