Životní situace a praktické informace

Popis postupů – návody pro řešení životních situací 

 http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné,
protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např.www.teststarter.com
povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Příručka – viz odkaz Životní situace obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

  Životní situace

Změna údajů o trvalém pobytu

  • Obecní úřad v Olbramicích je pouze ohlašovnou tzn., že zde vyřídíte tyto úkony:
    – přihlášení k trvalému pobytu
    – zrušení údaje o místu trvalého pobytu – na návrh majitele nemovitosti
    – potvrzení o trvalém pobytu a poskytnutí údajů vedených na obecním úřadě (v informačním systému občanů), které si je nutno vždy vyzvednout při ztrátě občanského průkazu k vyřízení nového OP na matrice.

LX0-102

 Přihlášení k trvalému pobytu
 Dokumenty  Platný občanský průkaz
 Vlastnictví domu  List vlastnický nebo oprávnění užívání bytu 
 Dítě do 15 let  Přihlašuje zákonný zástupce, doložit rodný list dítěte
 Správní poplatek   50,-Kč, poplatek se netýká dětí do 15 let

Matriční úřady 

 Státní správa adresy matrik    http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/66685 
 Magistrát města Ostravy- Odbor vnitřních věcí   http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/lang/cs/odbor-vnitrnich-veci
 Městský úřad Klimkovice  http://www.mesto-klimkovice.cz/odbor_spravni.php

 Informace o energiích

 Elektrická energie  ČEZ
 Aktuální ceník elektrické energie
 Zákaznická linka
 Poruchová linka
 http://www.cez.cz/cs/uvod.html 
 http://www.cez.cz/cs/pece-a-podpora/dokumenty-ke-stazeni/ceniky-a-produktove-listy.html
 840 840 840
 840 850 860
 Plyn – stránky RWE-SMP
 Aktuální ceník plynu
 Zákaznická linka
 Poruchová linka
 http://www.rwe.cz/cs/domacnost/
 http://www.rwe.cz/cs/do-ceny-zemniho-plynu-1025/
 840 11 33 55
 1239
 Voda – SmVaK
 Aktuální ceník
 Zákaznická linka
 Poruchová služba
 http://www.smvak.cz/cs-CZ/Default.aspx?ar=1
 Změna ceny vodného
 840 111 123
 840 111 125

.