Knihovna a kulturní dům

Knihovna

„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“

Kulturní dům

Kulturní dům slouží od svého otevření vždy olbramické veřejnosti jako zprostředkovatel kultury.
Prostory jsou pronajímány místním organizacím, spolkům a klubům, kteří zde pořádají své plesy, výroční schůze a různé kulturní a společenské akce. Je zde také možnost si pronajmout tyto prostory k soukromým účelům – svatby, rodinné oslavy, apod. Handicapovaným občanům slouží od roku 2019 nově i výtah z přízemí do sálu KD.