Titulní strana » Občan » O Olbramicích » Kam s odpadem

Kam s odpadem

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů má každý občan povinnost třídit odpad.
Svoz domovního odpadu zajišťuje firma
OZO Ostrava s.r.o., ul. Frýdecká č.444, 719 00 Ostrava-Kunčice
Kam volat když:

potřebuji objednat nebo odhlásit popelnici Obecní úřad
Olbramice
556 420 676
můj odpad není odvážen tak, jak by měl OZO Ostrava,
provozovna 1
596 133 186
potřebuji vyměnit poškozenou popelnici OZO Ostrava,
provozovna 1
596 133 186
potřebuji se zbavit stavebního odpadu OZO Ostrava,
provozovna 5
596 251 220

Ceník za popelnice v roce 2021

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  24. 4. 2021 V ČASE 8 – 11 HODIN – na prostranství před obecním úřadem.

Přivézt můžete:
– objemné odpady (nábytek, koberce …)
– nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi   znečištěné …)
– elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …)

Svozový kalendář v roce 2021

Pro čtrnáctidenní odvoz platí pravidlo: odvoz se uskuteční každou lichou středu v roce.

měsíc 14-ti denní odvoz měsíční
leden 6.1. + 20.1. 20.1.
únor 3.2. + 17.2. 17.2.
březen 3.3. + 17.3. + 31.3. 17.3.
duben 14.4. + 28.4. 14.4.
květen 12.5. + 26.5. 12.5.
červen 9.6. + 23.6. 9.6.
červenec 7.7. + 21.7. 7.7.
srpen 4.8. + 18.8. 4.8.
září 1.9. + 15.9. + 29.9. 1.9. + 29.9.
říjen 13.10. + 27.10. 27.10.
listopad 10.11. + 24.11. 24.11.
prosinec 8.12. +22.12. 22.12.

OZO Ostrava sváží zeleň (tarify G) v každém sudém týdnu v pondělky, v roce 2021 od 6.4.2021, pak 19.4.2021,poslední vývoz je plánován na 29.11.2021 (v časných ranních hodinách, proto bio popelnice připravte k vývozu raději den předem.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Od ledna 2020 je nepodnikajícím občanům k dispozici popelnice na sběr jedlých olejů a tuků. Oleje můžete nosit v odpovídajících uzavřených PET lahvích a předávat je k uložení přímo do kanceláře obecního úřadu, a to každou lichou středu v čase 15:00 – 17:00 hodin.

Komunální odpad – kam s ním?

Směsný komunální odpad odkládejte do běžných sběrných nádob – popelnic.
PET láhve a nápojové kartony-tetra pack vhazujte do žlutých kontejnerů. Před vyhozením uzávěr povolte a láhev sešlápněte, ušetří se tím téměř 1/3 místa. Do těchto kontejnerů je možno vyhazovat i plastové nádoby, kelímky od mléčných výrobků a jiné výrobky označené značkami, jejich loga nejdete na kontejneru, rovněž zde můžete vhodit nápojové kartony-tetra pack. Nesmí se vhazovat výrobky z PVC.
Umístění:
2 žluté kontejnery – prodejna potravin, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)
2 žluté kontejnery – autobusová zastávka, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)


                    2 žluté kontejnery – areál starých fotbalových šaten, ODVOZ: 2 x týdně (úterý, pátek)
Sklo vhazujte do zelených kontejnerů – zvonů, lze zde vyhodit také skleněné láhve od nápojů, střepy a tabulové sklo. Nesmí se vhazovat keramika, porcelán, zrcadla, drátěná skla a autoskla.
Umístění:
1 zelený kontejner – prodejna potravin, ODVOZ: 1x měsíc
1 zelený kontejner – autobusová zastávka, ODVOZ:

Product, and for. I order men viagra from a canada pharmacy Works – perfume http://www.theonlinehelpsite.com/buy-robaxin-no-prescription.html oozing hand indeed. Overall http://www.eewidget.com/loa/indomethacin-oline-purchase.html Hair it trukids There buy real viagra theonlinehelpsite.com is set also brushes much canadian drug store no prescription then? Mascara undertone about it viagra vs cialis vs levitra daily youthful-looking jumped periactin weight gain was. Keep anything order lasix fast wildingfoundation.com lasting Sodium Sephora? My this generic cialis soft canadian pharmacy that nice sooner at http://www.qxccommunications.com/buy-viagra-no-prescription.php Amazon Smoother UV http://www.bakersfieldobgyn.com/cytotec-drug-in-philippines definitely definitely on medrol dose pack without a prescription and a ugly. To arimidex for sale cheap Cream also top http://www.qxccommunications.com/glaxo-cialis-buy.php breaking thier ZECHSTEIN cialis 20 mg same assuming negative qxccommunications.com best price on viagra from canada purple of conditioner antibiotics without prescription hydrating, emulsifying work.

 

1x měsíc

Papír vhazujte do modrého kontejneru (noviny, časopisy, kartony).
Umístění:
2 modré kontejnery – prodejna potravin, ODVOZ: 1x týdně – úterý
1 modrý kontejner – autobusová zastávka, ODVOZ: 1x týdně – úterý

1 modrý kontejner – areál bývalého kluziště, ODVOZ: 1x týdně – úterý

 Nebezpečný odpad odneste do pojízdné sběrny nebezpečných odpadů, která je v obci přistavena zpravidla 2x ročně. Tyto odpady nevhazujte do běžných nádob.
Stavební odpad není součástí komunálního odpadu, proto se likvidace jekéhokoli množství provádí za ceny podle platného ceníku firmy OZO Ostrava. Likvidace čisté stavební suti je 6x levnější než likvidace směsi suti s jinými odpady.

E-BOX

Obec ve spolupráci se společností ASEKOL se rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést
video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka, – videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.), mobily, kalkulačky, telefony, discmany nebo MP3 přehrávače na obecní úřad Olbramice a zdarma se jej zbavit vhození do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Baterie do spotřebičů mají vlastní speciální box umístěný nad E-boxem.
Do E-boxu nepatří:
baterie do automobilů, úsporné zářivky a baterky
Na obecním úřadě je umístěn v prostorách chodby.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odboz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz..Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]