Kam s odpadem

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů má každý občan povinnost třídit odpad.
Svoz domovního odpadu zajišťuje firma
OZO Ostrava s.r.o., ul. Frýdecká č.444, 719 00 Ostrava-Kunčice

ODPADOVÝ ŘÁD OBCE OLBRAMICE o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ZPRÁVA O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE OLBRAMICE ZA ROK 2023

EKO-KOM dotazník za rok 2023

ZPRÁVA O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE OLBRAMICE ZA ROK 2022

Náklady obce spojené s odvozem odpadů za rok 2021

Výnosy obce za třídění odpadu v roce 2021 (systém EKO-KOM)

Počet vyvezených nádob na tříděný odpad v roce 2021

Od 1. 1 2022 se budou platby za komunální odpad občanů vybírat formou místního poplatku.

Obec Olbramice zvolila v souladu se zákonem o místních poplatcích, že bude poplatky vybírat formou poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, konkrétně pak při výpočtu budeme vycházet z kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc.

Formulář – ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

S přechodem na místní poplatek vyvstává majitelům nemovitostí povinnost podat správci poplatku (tj. obecnímu úřadu) ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. 

Pokud si nejste jistí, kdo má toto za vaši nemovitost učinit (společné jmění manželů, více majitelů domu), tak jako jednoduchá pomůcka může sloužit skutečnost, na koho je psaná složenka při platbě daně z nemovitosti za váš dům.

Protože musíme být v souladu s daňovým řádem, kterým se místní poplatky řídí, není možné toto oznámení poslat naskenované a podepsané např. do mailu, ale musíte se ho stavit podepsat osobně na obecní úřad (popř. poslat do datové schránky elektronicky podepsané).

Ohlášení vám přikládáme, můžete si ho rovněž vyplnit, podepsat a vhodit do schránky před hlavním vchodem do obecního úřadu.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Pro občany obce to znamená, že v roce 2023 budou za odvoz odpadů platit  až v roce 2024, kdy budou platit místní poplatek za rok 2023 (nejpozději do 31. 3. 2024). 

PŘÍKLAD PRO VYSVĚTLENÍ:

Výše sazby byla zastupitelstvem obce pro rok 2023 stanovena na 0,80 Kč za vyvezený litr, výpočet poplatku tedy bude vypadat takto (uvedeme na modelovém případu, kdy nemovitost má zvolen vývoz 1×14 dní a velikost nádoby 120 l – tedy tarif P201):

Cena jednoho vývozu = 120 (kapacita nádoby v l) x 0,8 Kč (sazba) = 96,- Kč

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc = 96 (cena jednoho vývozu) x počet vývozů v daném měsíci

Celková výše místního poplatku za rok 2023 = součet dílčích poplatků za jednotlivé měsíce (cena 1 vývozu x počet vývozů v roce)= 96 x 26 (vývozů v roce) = 2496 Kč (tuto částku zaplatí majitel nemovitosti obecnímu úřadu do 31. 3. 2024)

Od 1. 1. 2024 dochází k navýšení koeficientu z 0,8 na 0,9 – v tabulce níže vyjádření navýšení u nejčastějších tarifů.

Celková výše poplatku za rok 2023 (koeficient 0,8) a srovnání s rokem 2024 (změna koeficientu na 0,9):

Tarif  Velikost nádoby Vývozů ročně Litrů ročně Rok 2023 (platba do 31.3.2024) Rok 2024 (platba do 31.3.2025)
        Koeficient 0,8 Koeficient 0,9
P101 80 26 (1×14 dní) 2080 1664 1872
P201 120 26 (1×14 dní) 3120 2496 2808
P301 240 26 (1×14 dní) 6240 4992 5616
P191 80 13 (1×4 týdny) 1040 832 936
P291 120 13 (1×4 týdny) 1560 1248 1404

Kam volat když:

potřebuji objednat nebo odhlásit popelnici Obecní úřad
Olbramice
556 420 676
můj odpad není odvážen tak, jak by měl OZO Ostrava,
provozovna 1
596 133 186
potřebuji vyměnit poškozenou popelnici Obecní úřad
Olbramice
556 420 676
potřebuji se zbavit stavebního odpadu OZO Ostrava,
provozovna 5
596 251 220

 

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2024 

13. 4. 2024 V ČASE 8 – 10:30 HODIN – na prostranství u hřbitova

12. 10. 2024 V ČASE 11:30 – 14 HODIN – na prostranství u hřbitova

Přivézt můžete:
– objemné odpady (nábytek, koberce …)
– nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi   znečištěné …)
– elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …)

Svozový kalendář v roce 2024

Pro čtrnáctidenní odvoz platí pravidlo: odvoz se uskuteční každou lichou středu v roce.

měsíc 14-ti denní odvoz 1 x 4 týdny odvoz
leden 4.1. + 17.1. + 31.1. 17.1.
únor 14.2. + 28.2. 14.2.
březen 13.3. + 27.3. 13.3.
duben 10.4. + 24.4. 10.4.
květen 8.5. + 22.5. 8.5.
červen 5.6. + 19.6. 5.6.
červenec 3.7. + 17.7. + 31.7. 3.7. + 31.7.
srpen 14.8. + 28.8. 28.8.
září 11.9. + 25.9. 25.9.
říjen 9.10. + 23.10. 23.10.
listopad 6.11. + 20.11. 20.11.
prosinec 4.12. +18.12. 18.12.

OZO Ostrava sváží zeleň (tarify G) v každém sudém týdnu v pondělky, v roce 2024 od 1.4.2024, pak 15.4.2024 , 29.4.2024,poslední vývoz je plánován na 25.11.2024 (v časných ranních hodinách, proto bio popelnice připravte k vývozu raději den předem.

Obecní kontejner na zeleň je dočasně umístěn v areálu kluziště, v období prosinec – březen je možné přivézt svou zeleň po předchozí telefonické domluvě.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Od ledna 2020 je nepodnikajícím občanům k dispozici popelnice na sběr jedlých olejů a tuků. Oleje můžete nosit v odpovídajících uzavřených PET lahvích a předávat je k uložení přímo do kanceláře obecního úřadu.

Komunální odpad – kam s ním?

Směsný komunální odpad odkládejte do běžných sběrných nádob – popelnic.
PET láhve a nápojové kartony-tetra pack vhazujte do žlutých kontejnerů. Před vyhozením uzávěr povolte a láhev sešlápněte, ušetří se tím téměř 1/3 místa. Do těchto kontejnerů je možno vyhazovat i plastové nádoby, kelímky od mléčných výrobků a jiné výrobky označené značkami, jejich loga nejdete na kontejneru, rovněž zde můžete vhodit nápojové kartony-tetra pack. Nesmí se vhazovat výrobky z PVC.
Umístění:
2 žluté kontejnery – dvůr za obecním úřadem, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)
3 žluté kontejnery – autobusová zastávka, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)

1 žlutý kontejner – areál bývalého kluziště, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)

1 žlutý kontejner – autobusová zastávka Vrchpolí, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)

1 žlutý kontejner – Janovice, ODVOZ: 1x týdně


                    2 žluté kontejnery – areál starých fotbalových šaten, ODVOZ: 2 x týdně (úterý, pátek)
Sklo vhazujte do zelených kontejnerů – zvonů, lze zde vyhodit také skleněné láhve od nápojů, střepy a tabulové sklo. Nesmí se vhazovat keramika, porcelán, zrcadla, drátěná skla a autoskla.
Umístění:
1 zelený kontejner – dvůr za obecním úřadem, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu

1 zelený kontejner – Janovice, ODVOZ: 1x 2 měsíce v prvním týdnu

1 zelený kontejner – autobusová zastávka, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu

Product, and for. I order men viagra from a canada pharmacy Works – perfume http://www.theonlinehelpsite.com/buy-robaxin-no-prescription.html oozing hand indeed. Overall http://www.eewidget.com/loa/indomethacin-oline-purchase.html Hair it trukids There buy real viagra theonlinehelpsite.com is set also brushes much canadian drug store no prescription then? Mascara undertone about it viagra vs cialis vs levitra daily youthful-looking jumped periactin weight gain was. Keep anything order lasix fast wildingfoundation.com lasting Sodium Sephora? My this generic cialis soft canadian pharmacy that nice sooner at http://www.qxccommunications.com/buy-viagra-no-prescription.php Amazon Smoother UV http://www.bakersfieldobgyn.com/cytotec-drug-in-philippines definitely definitely on medrol dose pack without a prescription and a ugly. To arimidex for sale cheap Cream also top http://www.qxccommunications.com/glaxo-cialis-buy.php breaking thier ZECHSTEIN cialis 20 mg same assuming negative qxccommunications.com best price on viagra from canada purple of conditioner antibiotics without prescription hydrating, emulsifying work.

 

Papír vhazujte do modrého kontejneru (noviny, časopisy, kartony).
Umístění:
2 modré kontejnery – dvůr za obecním úřadem, ODVOZ: 2x týdně – středa, sobota
1 modrý kontejner – autobusová zastávka, ODVOZ: 2x týdně – středa, sobota

1 modrý kontejner – autobusová zastávka Vrchpolí, ODVOZ: 2x týdně – středa, sobota

1 modrý kontejner – areál bývalého kluziště, ODVOZ: 2x týdně – středa, sobota

1 modrý kontejner – Janovice, ODVOZ: 1x týdně 

 Nebezpečný odpad odneste do pojízdné sběrny nebezpečných odpadů, která je v obci přistavena zpravidla 2x ročně. Tyto odpady nevhazujte do běžných nádob.
Stavební odpad není součástí komunálního odpadu, proto se likvidace jekéhokoli množství provádí za ceny podle platného ceníku firmy OZO Ostrava. Likvidace čisté stavební suti je 6x levnější než likvidace směsi suti s jinými odpady.

E-BOX

Obec ve spolupráci se společností ASEKOL se rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést
video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka, – videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.), mobily, kalkulačky, telefony, discmany nebo MP3 přehrávače na obecní úřad Olbramice a zdarma se jej zbavit vhození do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Baterie do spotřebičů mají vlastní speciální box umístěný nad E-boxem.
Do E-boxu nepatří:
baterie do automobilů, úsporné zářivky a baterky
Na obecním úřadě je umístěn v prostorách chodby.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odboz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete zde .