Titulní strana » Občan » Obecní úřad » Finance, dotační systém obce » Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce

Rok 2019

Schválený závěrečný účet obce za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – rozvaha 12/2019

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – výkaz zisku a ztráty 12/2019

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – příloha účetní závěrky 12/2019

Závěrečná inventarizační zpráv ZŠ a MŠ Olbramice

Inventarizační zpráva obec

Účetní závěrka obec – rozvaha 12/2019

Účetní závěrka obec – výkaz zisku a ztráty 12/2019

Účetní závěrka obec – příloha účetní závěrky 12/2019

Rok 2018

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – rozvaha 12/2018

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – výkaz zisku a ztráty 12/2018

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – příloha účetní závěrky 12/2018

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – údaje o projektech partnerství

Závěrečná inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Olbramice

Inventarizační zpráva obec

Účetní závěrka obec – rozvaha 12/2018

Účetní závěrka obec – výkaz zisku a ztráty 12/2018

Účetní závěrka obec – příloha k účetní závěrce 12/2018

Rok 2017

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkouzkoumání hospodaření obce za rok 2017

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – rozvaha 12/2017

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – výkaz zisku a ztráty 12/2017

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – příloha účetní závěrky 12/2017

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice – komentář k účetní závěrce

Závěrečná inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Olbramice

Inventarizační zpráva obec

Účetní závěrka obec – rozvaha 12/2017

Účetní závěrka obec – výkaz zisku a ztráty 12/2017

Účetní závěrka obec – příloha účetní závěrky 12/2017

Rok 2016

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2016

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Olbramice 2016 – výkazy

Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Olbramice 2016

Inventarizační zpráva obec 2016

Účetní závěrka obec Olbramice 2016 – výkazy

Rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015

Rok 2014

Zaverecny_ucet_obce_2014

Rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 (formát PDF)

Rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008  (formát PDF)

Rok 2007

Závěrečný účet obce za rok 2007  (formát PDF)

Rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006  (formát PDF).Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]