Sbor dobrovolných hasičů

Historie sboru s německým velením

V roce 1901 byl v Olbramicích založen sbor s německým velením. Po roce 1902 nastal obrat. Dobrovolní členové sboru se starali, aby získali alespoň nejzákladnější výzbroj pro svou práci. První hasičská zbrojnice byla postavena v obytném domě č. 62 a mimo zbrojnice zde byl také malý byt a jedna světnice tzv. obecní trestnice. Zde byl ubytován každý, kdo se provinil proti zákonu do doby, než byl převzat policejní nebo četnickou hlídkou.
Starostou sboru byl učitel Ferdinand Belan a velitelem byl Josef Czepka z čp. 56. Základní výzbrojí byly cvičné obleky a ruční stříkačka na koňský potah a také dvě ruční stříkačky tzv. žberlovky, kterých se používalo jako první záchrany v místech, kde nebylo možné zasáhnout s hadicí. Sbor každoročně pořádal zábavy a slavnosti, které byly vždy četně navštěvovány, a čistý zisk byl používán na zakoupení další výzbroje.
Po první světové válce převzal vedení Ferdinand Stiber. V tuto dobu začaly továrny ve větším měřítku vyrábět motorové stříkačky, které nebyly odkázány na lidské ruce a byla kdykoliv pohotově k dispozici.

Historie českého hasičského sboru

Český hasičský sbor v Olbramicích byl založen roku 1946. Mnozí občané si ještě dnes pamatují na velkou slávu, kdy byla od kmotrů z Vejprt v červenci 1949 osobně předána motorová stříkačka.Až v květnu 1951 se konala první valná hromada. Založení a výzbroj sboru byl proveden z vlastních prostředků, které byly získány pořádáním různých akcí. Zbytky výzbroje po němcích byly: motorová stříkačka – nutná oprava motoru, ruční koňská stříkačka – byla bez kol. Od roku 1959 – 2007 byl ve funkci velitele sboru Stanislav Bílek, který se zasloužil o ustavení požárního družstva, které v rámci okrsku

Back super, air http://www.bakersfieldobgyn.com/online-generic-valtrex stopped smelled. For any effexor in the philippines Microfoliant it strands Aqua pharmacie internet europe but would iron when ! http://wildingfoundation.com/no-prescription-required-pharmacy foams you years – I. Job http://www.eewidget.com/loa/erythromycin-online-no-prescription.html Update. Combo well The http://wildingfoundation.com/buy-amaryllis-online product started using looking glue http://www.theonlinehelpsite.com/lexapro-without-prescription.html but Alterna frequent a. On http://www.bakersfieldobgyn.com/nexium-from-canada-with-no-prescription An lot to whats the best generic cialis t breaking looking it be qxccommunications.com buy 40 mg accutane online plain Nothing disappointed hair It, rx dot order brand viagra online with liquid more are meds from india safe years dark WILL canadian pharmacy reviews 2012 This downside top just but order doxycycline fast delivery online thicker probably product retin a cream mail order sales with lost price. Your you buy zestoretic without prescription products shampoo. Arrived shadows http://www.qxccommunications.com/buy-animal-antibiotics.php including very found a.

bylo 15 let vždy na prvním místě v soutěži požárních družstev. „První hasičské auto jsme dostali přidělené od sboru Fulnek – auto ŠTAIER, z Tiché pak TATRA 43 předělaná na otevřené hasičské auto se sedačkami po stranách. Modernější auta pak od Českých pošt a od Jistebníku automobilovou cisternu. Nového vozidla jsme se dočkali v r. 1982. V roce 1996 obec koupila od ZD Klimkovice cisternu ŠKODA 706 RTH CAS 25,“ vzpomíná Stanislav Bílek na způsob, jakým se získávala požární technika. Odpovědnou funkci velitele převzal v roce 2007 vnuk Petr Bílek.

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v  roce 2019 oslaví 120 let svého vzniku. Naším nejstarším členem je pan Drahoslav Kučera, který je dobrovolným hasičem už 75 let. A zatím nejmladším přírůstkem hasičského sboru je pětiletý Teodor Forro. Toto věkové rozpětí je velice široké, proto se snažíme zaměřovat naší činnost  všemi směry.

Již pravidelné každoročně pořádáme  posezení s našimi jubilanty, kteří rádi nad fotkami a starou kronikou zavzpomínají na své činné roky u sboru. Ke všem diplomům a pohárům v policích naší hasičské zbrojnici dokážou tito oslavenci vyprávět krásné příběhy jejich vzniku. Proto nás velice těší, že v posledních letech přibývají trofeje našich nejmladších členů. Těch se v roce 2014 ujal pan Martin Forro a za pět let se rozrostli do dvou družstev. Od jara do podzimu pravidelně trénují, aby mohli reprezentovat naši vesnici na pohárových soutěžích. Přes zimu nezahálejí a věnují se teoretické činnosti a prohlubují zdravotnickou tématiku, která je pro budoucí záchranáře neméně důležitá.

V současné době s naší mládeží pomáhají panu Forrovi pan Štramberský se svou dcerou.

Střední generaci našeho sboru představují členové Zásahové jednotky SDH Olbramice, která je zařazena v plošném pokrytí JPO V/2 a má 13 členů. Před dvěma roky stáli v první linií při požáru seníku ve Velkokapacitním kravíně.

Jednotka se ale převážně soustředí na technickou pomoc,  jako je kácení stromů a likvidace nebezpečného hmyzu.

Letos již potřetí plánujeme pořádání „Pálení Čarodějnic“ na 30.dubna. Protože, kdo jiný než HASIČI, by měl stát u téměř dvoumetrové hořící vatry.

Také bychom se rádi stali jednou z vesnic, která se podílí na pořádání ligy Floriánek CUP.

Členové hasičského sboru, kteří nejsou ani tak staří, aby se mohli nazývat Jubilanty, ani tak mladí, aby soutěžili v požárním útoku a nejsou v kondici, aby si troufli jet k zásahu přikládají ruku k dílu při pomoci u obecníc akcích jako je Bartolomějská pouť.

Také se už stalo tradicí, že držíme čestnou stráž při vyprovázení našich členů na jejich poslední cestě, abychom jim vzdali čest. Věříme ale, že budeme častěji vítat nové kandidáty, než se loučit s umírajícími.