Jeskyně, lázně

V České republice je dosud známo téměř 3 500 jeskyní. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou zde zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života, o vzniku a vývoji lidské kultury. Všechny jeskyně v ČR jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR.

Jeskyně v Moravskoslezském kraji

 • Jeskyně Na Pomezí leží 2 km severně od obce Lipová-lázně. Celková délka návštěvní trasy činí 530 metrů. Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. K nejvýznamnějším částem jeskyní patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm. Pro tyto jeskyně jsou typické nátekové útvary, vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky.
 • Jeskyně Na Špičáku – nejstarší písemné zmínky se datují z roku 1430 (Antonius Wale), ve starých pokynech pro hledače zlata. Proto byly mylně pokládány za opuštěné rudné štoly. O žádné jiné jeskyni v česku se nedochovala starší písemná zmínka. O jejich znalosti mezi lidem svědčí epigrafické záznamy vyryté v jeskyních, malované nápisy – letopočty (například 1519, 1613) a kresby na skalních stěnách. Autentičnost těchto záznamů je dána i tím, že jsou překryty sintrovými povlaky. Není vyloučeno, že jeskyně sloužily ke kultovním účelům. Stěny jeskyně jsou zčernalé od sazí z ohňů a loučí, krápníková výzdoba vzala za své. Zůstala zachována jen v částech tehdy neznámých. K nejcharakterističtějším znakům jeskyní v devonských mramorech patří výrazné chodby srdcového profilu. Spolu s hlavní chodbou vytvářejí opravdový jeskynní labyrint.
 • Jeskyně Šipka – národní přírodní památka – archeologické naleziště zlomku čelisti neandrtálského dítěte a kosterních pozůstatků pravěkých zvířat. Nálezy inspirovaly malíře Zdeňka Buriana v jeho díle.

Provoz jeskyní zajišťuje Správa jeskyní České republiky www.caves.cz 
Správa jeskyní Moravského krasu www.cavemk.cz

Lázně v našem kraji

V Moravskoslezském kraji naleznete vše, co blahodárně působí na duši i na tělo. Mimořádně příznivé horské klima, množství vyvěrajících minerálních pramenů a především kouzlo okolní přírody daly podnět ke vzniku lázeňských komplexů, zařízení nabízející ozdravné pobyty.

 • Jeseník – první vodoléčebný ústav na světě založený roku 1822 Vincencem Priessnitzem. Využívá léčivé účinky studné pramenité vody a přiznivé klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, oběhové, metabolické, duševní a kožní. K léčbě se využívá vodoléčba, elektroléčba a fyzikální terapie. www.priessnitz.cz/
 • Karlova Studánka –  lázně vznikly v roce 1785 za panství Řádu německách rytířů. Přírodním léčivým zdrojem jsou minerální prameny, rašelina a čisté horské prostředí. Léči se zde hlavně nemoci dýchacích cest, srdeční a cévní choroby. k léčení se využívá balneoterapie, skotské střiky, elektroterapie a klimatická léčba. Leží v romantickém údolí Bílé Opavy přímo v centru Hrubého Jeseníku. Svou polohou patří mezi nejkrásnější v České republice. www.k.studanka.cz/
 • Karviná-Darkov – jodobromové prameny byly objeveny v roce 1862. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, neurologické, oběhového ústrojí, gynekologické a stavy po popáleninách. K léčení se využívá léčba jódm, vodoléčba a mechanoergoterapie.  Leží na hranici s Polskem v sousedství města Karviná. Tvoří je tři léčebné ústavy, které jsou vybaveny na špičkové úrovni. www.darkov.cz/
 • Klimkovice – sanotorium využívá k léčení jodobromovou solanku s vysokým obsahem jodidů. Léčí se zde onemocnění pohybového aparátu, gynekologická onemocnění a onemocnění oběhového systému u dětí.  Patří k nejmodernějším lázním v České republice. Budova jódových sanatorií je zajímavým dílem soudobého stavitelství a její architektonické řešení bylo několikrát oceněno. www.sanatoria-klimkovice.cz/
 • Lázně Lipová – klimatické lázně založené J.Schrothem roku 1837, specializované na léčbu kožních onemocnění, diabetu, obezity a nemoci pohybového aparátu. Základem léčby je klimoterapie, bylinné koupele a dietoterapie. www.lazne.cz
 • Velké Losiny – lázně s více než čtyřsetletou tracicí. Léčí se zde neurologká onemocnění dětí i dospělých, nemoci pohybového aparátu a nemoci dýchacích cest. Hlavnínm léčebným zdrojem jsou sirné terminální vody. www.lvl.cz

Další zajímavosti

 • Velké machovské jezírko – rašeliništní jezírko v národní přírodní rezervaci Rejvíz o ploše 1692 m2. Místo je opředeno řadou pověstí. Od chaty Rejvíz k němu vede naučná stezka.
 • Rešovské vodopády – národní přírodní památka – dvě kaskády na Moravě ojediných vodopádů říčky Huntavy.
 • Arboretum – Nový Dvůr – založeno v roce 1958 jako součást Slezského zemského muzea v Opavě. Základem arboreta byl Novodvorský zámecký park s významnou sbírkou dřevin.

.