Veřejné zakázky

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné

ROK 2023

1/2023

13. 3. 2023 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „ Stavební úpravy obchodu v Olbramicích“ – viz profil zadavatele

2/2023

23. 3. 2023 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oprava kanalizace a tříkomorového septiku“ – viz profil zadavatele

3/2023

22. 8. 2023 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Chodník Olbramice kostel – Vrchpolí“ – viz profil zadavatele

ROK 2022

1/2022

6. 1. 2022 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Doplnění kanalizace Olbramice“ – viz profil zadavatele

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

ROK 2021

1/2021

11. 1. 2021 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce přízemí kulturního domu v Olbramicích“ – viz profil zadavatele

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2/2021

9. 6. 2021 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Nový hřbitov Olbramice“ – viz profil zadavatele

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

3/2021

8. 9. 2021 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce veřejného prostranství před KD Olbramice“

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke smlouvě od dílo

ROK 2020

1/2020

17. 12. 2020 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce přízemí kulturního domu v Olbramicích“ – viz profil zadavatele

zakázka zrušena dne 8. 1. 2021

ROK 2019

2/2019

24. 7. 2019 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oprava části místní komunikace Zahumení v obci Olbramice“ – viz profil zadavatele

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

1/2019

5. 4. 2019 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v  rámci projektu „Rekonstrukce kulturního domu v Olbramicích“ – viz profil zadavatele obce

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – KVAZAR akciová společnost

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Studie rekonstrukce KD v Olbramicích

ROK 2018

3/2018

14.11.2018 – 2. výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Bezbariérový přístup do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích – přístavba výtahu OÚ Olbramice“ – viz profil zadavatele obce

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – KVAZAR akciová společnost

Dodatek č. 1 k SoD

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

2/2018

12. 6. 2018 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Bezbariérový přístup do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích – přístavba výtahu OÚ Olbramice“ – viz profil zadavatele obce

2.7.2018 – zakázka byla zrušena

1/2018

21. 5. 2018 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Přístavba mateřské školy v Olbramicích“ – viz profil zadavatele obce Olbramice

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – KVAZAR akciová společnost

Dodatek k SoD – KVAZAR akciová společnost

ROK 2017

3/2017

28.8.2017 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice“ – 3. výzva – viz úřední deska a profil zadavatele obce Olbramice

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – KVAZAR akciová společnost

2/2017

12.6.2017 – výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu 2/2017 na stavební práce v rámci projektu „Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice“ – 2. výzva – viz úřední deska obce Olbramice a profil zadavatele obce Olbramice

Zrušení veřejné zakázky 2/2017

1/2017

29.5.2017 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu 1/2017 na stavební práce v rámci projektu

„Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice“ – viz úřední deska obce Olbramice a profil zadavatele obce Olbramice

Zrušení veřejné zakázky 1/2017

ROK 2016

1/2016

30.3.2016 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu

Kanalizace Olbramice, ulice Kolonie“ – viz úřední deska obce Olbramice

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – SEMITA – DS s.r.o.

ROK 2015

30. 3. 2015 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu

Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“ – viz úřední deska obce Olbramice

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“

22. 9. 2015 – Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci akce

„Oprava chodníků na hřbitově v Olbramicích“ – viz úřední deska obce Olbramice

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava chodníků na hřbitově v Olbramicích“

smlouva o dílo s vítězným uchazečem na zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků na hřbitově v Olbramicích“

Na základě upozornění jednoho z dodavatelů byla opravena chyba v nadpisu sloupce cena v tabulce uvádějící pořadí nabídek. Správně má být nadpis Cena vč. DPH v Kč, vše ostatní zůstává nezměněno – opravené rozhodnutí