Czech POINT

Od prosince 2008 je na Obecním úřadě v Olbramicích spuštěn provoz terminálů Czech POINT.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT, je kontaktním místem veřejné správy, kde může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Na pracovišti označeném logem Czech POINT lze v současné době získat ověřené výstupy z následující informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Výpisy z veřejných evidencí:

Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví

  • Obchodní rejstřík – úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni
  • Živnostenský rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 Co dostanete:  Úplný výpis listu vlastnictví
 Co potřebujete vědět:  Katastrální území a číslo listu vlastnictví
 Webový portál registru:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
(50,00Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 Co dostanete:  Úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku
 Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
 Webový portál registru:  http://www.justice.cz/
 Registr ekonomických subjektů:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
(50,00Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU  

Co dostanete:  Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
 Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
 Webový portál registru:  http://www.rzp.cz/
 Registr ekonomických subjektů:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
(50,00Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:  Výpis z evidence rejstříku trestu
 Co potřebujete předložit:  Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
(o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)
 Webový portál registru:  http://www.justice.cz/
 Kolik to bude stát:  100,00Kč za každý výpis z rejstříku trestu

 

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč.

 

 

.