Závazné vyhlášky, formuláře

Obecně závazné vyhlášky

Název Formát Platnost od
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O místním poplatku ze psů

O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu

PDF 1. 1. 2024
O nočním klidu

O regulaci hlučných činností

PDF 1. 1. 2022
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci PDF 1. 1. 2022
O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí PDF 1. 1. 2009
     
     

Řády

Název Formát Platnost od
Řád veřejného pohřebiště od 1.4.2023 PDF 1. 4. 2023
Požární řád obce PDF 12.7.2019
Knihovní řád PDF 4.6.2018

Formuláře

Název Formát
Formulář – místní poplatek ze psů přihláška
Formulář – místní poplatek ze psů – ohlášení změny

Formulář – žádost o vrácení přeplatku – MP ze psů

DOC
Formulář žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Formulář odvolání proti odmítnutí podat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
DOC
DOC
Žádost o nahlížení do registru oznámení DOC
Formuláře pro stavebně-dopravní činnosti
Žádost o povolení připojení pozemní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání
Žádost o povolení překopu Oznámení o provádění stavebních prací
DOC
DOC
DOC

Název

formát
Žádost o vydání voličského průkazu – prezidentské volby DOC
Zrušení trvalého pobytu – podání návrhu DOC
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les DOC
Žádost o vydání voličského průkazu – EP DOC

žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

žádost o zápis do seznamu voličů – CZ

žádost o zápis do seznamu voličů – NJ

žádost o zápis do seznamu voličů – AJ

Smlouvy

Smlouva o odvádění odpadních vod

Kanalizační řád obce

Čestné prohlášení o nenapojení na obecní kanalizaci