Finance, dotační systém obce

 

Rozpočet obce

 

Závěrečný účet obce

 

Systém poskytování individuálních dotací na podporu aktivit z rozpočtu obce Olbramice

 

Místní a správní poplatky

Místní poplatky je občan je povinen hradit, které schválí zastupitelstvo obce ve své působnosti na základě schválených Obecně závazných vyhlášek.

Poplatek ze psů

 Jeden pes  120,-Kč
 Jeden pes – důchodce    60,-Kč
 Druhý pes a každý další pes téhož majitele  180,-Kč

 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku.
Místní poplatek ze psů – formulář

Správní poplatky

Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.

 Ohlášení změny místa trvalého pobytu u osob starších 15 let  50,-Kč
 Ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie listiny
(za každou i započatou stránku) – VIDIMACE
 30,-Kč
 Ověřování podpisu na listině – LEGALIZACE  30,-Kč
 

 Druh poplatku  poplatek za první stranu  za každou další stranu
 Výpis z katastru nemovistostí 100,-Kč 50,-Kč
 Výpis z obchodního rejstříku 100,-Kč  50,-Kč
 Výpis ze živnostenského rejstříku 100,-Kč 50,-Kč
 Výpis z evidence rejstříku trestů 50,-Kč  0,-
 Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,-Kč 50,-Kč

.