Titulní strana » Občan » Obecní úřad » Czech POINT

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Czech POINT

Od prosince 2008 je na Obecním úřadě v Olbramicích spuštěn provoz terminálů Czech POINT.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT, je kontaktním místem veřejné správy, kde může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Na pracovišti označeném logem Czech POINT lze v současné době získat ověřené výstupy z následující informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Výpisy z veřejných evidencí:

Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví

  • Obchodní rejstřík – úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni
  • Živnostenský rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 Co dostanete:  Úplný výpis listu vlastnictví
 Co potřebujete vědět:  Katastrální území a číslo listu vlastnictví
 Webový portál registru:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
(50,00Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 Co dostanete:  Úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku
 Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
 Webový portál registru:  http://www.justice.cz/
 Registr ekonomických subjektů:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
(50,00Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU  

Co dostanete:  Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
 Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
 Webový portál registru:  http://www.rzp.cz/
 Registr ekonomických subjektů:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
(50,00Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:  Výpis z evidence rejstříku trestu
 Co potřebujete předložit:  Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
(o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)
 Webový portál registru:  http://www.justice.cz/
 Kolik to bude stát:  100,00Kč za každý výpis z rejstříku trestu

 

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč.

 

 

.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]