Titulní strana » Občan » Obecní úřad » E – podatelna

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

E – podatelna

     Datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Datová schránka obce Olbramice – ID: gumbnxt

Datové schránky jsou informační systém veřejné správy zřizovaný podle zákona 300/2008 Sb. Datová schránka – slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

  Podatelna

E-mailový kontakt podatelna: obecolbramice@essl.ostrava.cz

E-mailové adresy:
starosta@obecolbramice.cz
Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz  – referent správních činností
Petra.Teichmannova@obecolbramice.cz  – účetní

 

Povolené typy souborů pro přijímání elektronické pošty

  • dokument MS-Word s příponou .doc
  • dokument MS-Excel s příponou .xls
  • dokument Acrobat Reader s příponou .pdf
  • dokument HTML s příponou .html
  • obrázek GIF s příponou .gif
  • obrázek JPEG s příponou .jpg
  • prostý text s příponou .txt
  • komprimované ZIP soubory s příponou .zip

www.egoncentrum.cz                                   www.datoveschranky.info.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]