Příloha 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 Příloha 2 – 2.1 Rozvaha ZŠ 12_2018 Příloha 2 – 2.2 VZZ ZŠ12_2018 Příloha 2 – 2.3 Příloha ZŠ 12_2018 Příloha 2 – 2.4 Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 12_2018_ZŠ Příloha 3 – Inventarizační zpráva ZŠ Příloha 4 – Inventarizační zpráva obec Příloha 5 – 5.1 Rozvaha 31.12.2018 Příloha 5 – 5.2 VZZ obec 31.12.2018 Příloha 5 – 5.3 Příloha obec 31.12.2018 Závěrečný účet obce 2018 – návrh