ÚP Olbramice-změna č.1 Oznámení o vydání územního plánu Olbramice – změna č. 1 Zmena č. 1 Olbramice_odůvodneni porizovatel

Územní plán Olbramice úplné znění po změně č. 1  je k nahlédnutí na webových stránkách obce v sekci Územní plán.