Vzhledem k počasí se plánovaná uzávěra přesouvá z 27.10.2023 na 30.10.2023. Bude probíhat pokládka asfaltu na úseku MK Olbramická po hranici okr. NJ. Pokládka bude probíhat v časovém rozmezí 7.30 – 20.00 hod. Nevjíždějte prosím proto v uvedené době na čerstvý asfalt, mohlo by dojít k jeho poškození. Dbejte pokynu pracovníků.