Kontejnery na tříděný odpad jsou od 21. 3. 2024 přemístěny od prodejny potravin na zadní dvůr za obecním úřadem. Prostranství je střeženo kamerami.