Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je společností OZO Ostrava plánován na sobotu  15. 4. 2023 v čase 8:00 – 10:30 –na prostranství u hřbitova.

Pro zachování plynulosti provozu doporučujeme řidičům, aby se svými odpady přijížděli zezadu po ulici Dlouhé kolem hřbitova a vyjížděli pak zpátky na Hlavní.

Přivézt můžete:

– objemné odpady (nábytek, koberce …)

– nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné)

– elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …).

Naopak – staré pneumatiky OZO brát nesmí a nebude!!!

Prosíme majitele vozů, kteří parkují na prostranství u kostela, aby si svá auta v den konání přeparkovali jinam tak, aby nepřekáželi svozové firmě a občanům přivážejícím své odpady.

Zároveň se sběrem velkoobjemového odpadu budou hasiči ve stejný den, čas a na stejném místě organizovat sběr starého železa. Tak pokud něco máte,  bude přistaven u hřbitova kontejner, do kterého můžete své nepotřebné železo přivézt. V případě, že nemáte svůj šrot jak dopravit, volejte Petrovi Nohlovi na 604 130 861 nebo Vláďovi Štramberskému na 739 174 088 – hasiči svoz na základě předchozí telefonické domluvy v sobotních dopoledních hodinách zajistí. Výtěžek sběru poputuje na činnost družstva mladých hasičů.