Titulní strana » Občan » Úřední deska » Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“- projektová dokumentace

Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“- projektová dokumentace

A, B_textova_cast C.01 zákres do katastrální mapy C.02 koordinační situace D1.1-01 technická zpráva D1.1-02 půdorys základů D1.1-03 půdorys 1.NP D1.1-04 půdorys 2.NP D1.1-05 konstrukce stropu nad 1.NP D1.1-06 konstrukce podlahy terasy D1.1-07 konstrukce krovu D1.1-08 půdorys střechy D1.1-09 řez A-A D1.1-10 řez B-B D1.1-11 řez C-C D1.1-12 řez D-D D1.1-13 pohledy 1 D1.1-14 pohledy 2 D1.1-15 vizualizace 1 D1.1-16 vizualizace 2 D1.1-17 vizualizace 3 D1.1-x výpis interiérových dveří D1.1-x výpis oken 1-2 D1.1-x výpis oken 2-2 D1.1-x výpis řeziva D1.1-x výpis vchodových dveří 1-2 D1.1-x výpis vchodových dveří 2-2 D1.1-x výpis zámečnických výrobků D1.2 stavebně konstrukční část D1.3 požárně bezpečnostní řešení stavby D1.4.1-01 technická zpráva ZTI D1.4.1-02 Vodoinstalace – půdorys 1.NP D1.4.1-03 Vodoinstalace – půdorys 2.NP D1.4.1-04 Kanalizace – základye D1.4.1-05 Kanalizace – půdorys 1.NP _ D1.4.1-06 Kanalizace – půdorys 2.NP _ D1.4.2-01 technická zpráva – vytápění a vzduchotechnika D1.4.2-02 Vytápění – půdorys 1.NP D1.4.2-03 Vytápění – půdorys 2.NP D1.4.2-04 Vzduchotechnika – půdorys 1.NP D1.4.2-05 Vzduchotechnika – půdorys 2.NP D1.4.3-01 plynoinstalace – technická zpráva D1.4.3-02 plynoinstalace – půdorys 2.NP D1.4.4-01 elektro – technická zpráva D1.4.4-02 elektro 1NP D1.4.4-03 elektro 2NP D1.4.4-04 hromosvody D2.1-01 zpevněné plochy a opěrné stěny – technická zpráva D2.1-02 zpevněné plochy D2.1-03 opěrná stěna OS01 D3.1-01 technická zpráva D3.1-02 vodopřípojka + venkovní vodoinstalace D4.1-01 splašková kanalizace – technická zpráva D4.1-02 splašková kanalizace D5.1-01 dešťová kanalizace – technická zpráva D5.1-02 dešťová kanalizace D6.1-01 venkovní plynoinstalace – technická zpráva D6.1-02 venkovní plynoinstalace D7.1-01 technická zpráva – venkovní elektroinstalace D7.1-02 venkovní elektroinstalacePřejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]