Titulní strana » Občan » Úřední deska » Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“- projektová dokumentace

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Výzva k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“- projektová dokumentace

A, B_textova_cast C.01 zákres do katastrální mapy C.02 koordinační situace D1.1-01 technická zpráva D1.1-02 půdorys základů D1.1-03 půdorys 1.NP D1.1-04 půdorys 2.NP D1.1-05 konstrukce stropu nad 1.NP D1.1-06 konstrukce podlahy terasy D1.1-07 konstrukce krovu D1.1-08 půdorys střechy D1.1-09 řez A-A D1.1-10 řez B-B D1.1-11 řez C-C D1.1-12 řez D-D D1.1-13 pohledy 1 D1.1-14 pohledy 2 D1.1-15 vizualizace 1 D1.1-16 vizualizace 2 D1.1-17 vizualizace 3 D1.1-x výpis interiérových dveří D1.1-x výpis oken 1-2 D1.1-x výpis oken 2-2 D1.1-x výpis řeziva D1.1-x výpis vchodových dveří 1-2 D1.1-x výpis vchodových dveří 2-2 D1.1-x výpis zámečnických výrobků D1.2 stavebně konstrukční část D1.3 požárně bezpečnostní řešení stavby D1.4.1-01 technická zpráva ZTI D1.4.1-02 Vodoinstalace – půdorys 1.NP D1.4.1-03 Vodoinstalace – půdorys 2.NP D1.4.1-04 Kanalizace – základye D1.4.1-05 Kanalizace – půdorys 1.NP _ D1.4.1-06 Kanalizace – půdorys 2.NP _ D1.4.2-01 technická zpráva – vytápění a vzduchotechnika D1.4.2-02 Vytápění – půdorys 1.NP D1.4.2-03 Vytápění – půdorys 2.NP D1.4.2-04 Vzduchotechnika – půdorys 1.NP D1.4.2-05 Vzduchotechnika – půdorys 2.NP D1.4.3-01 plynoinstalace – technická zpráva D1.4.3-02 plynoinstalace – půdorys 2.NP D1.4.4-01 elektro – technická zpráva D1.4.4-02 elektro 1NP D1.4.4-03 elektro 2NP D1.4.4-04 hromosvody D2.1-01 zpevněné plochy a opěrné stěny – technická zpráva D2.1-02 zpevněné plochy D2.1-03 opěrná stěna OS01 D3.1-01 technická zpráva D3.1-02 vodopřípojka + venkovní vodoinstalace D4.1-01 splašková kanalizace – technická zpráva D4.1-02 splašková kanalizace D5.1-01 dešťová kanalizace – technická zpráva D5.1-02 dešťová kanalizace D6.1-01 venkovní plynoinstalace – technická zpráva D6.1-02 venkovní plynoinstalace D7.1-01 technická zpráva – venkovní elektroinstalace D7.1-02 venkovní elektroinstalacePřejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]