Titulní strana » Občan » Úřední deska » ÚZEMNÍ SOUHLAS

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

ÚZEMNÍ SOUHLAS

 Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Silnice III/46414-stavební úpravy mostu
ev.č. 46414-4 přes potok Sezina v obci Lhotka na pozemku: parc.č. 2015/3, 2016, 2019 v kat.
území Lubojaty, 1503, 1665, 1681, 1682 v kat. území Olbramice.

Uzemni_rozhodnuti_-mostLhotka

situace

-CEZPřejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]