Titulní strana » Turista » Užitečné odkazy » Životní situace a praktické informace

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Životní situace a praktické informace

Popis postupů – návody pro řešení životních situací 

 http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné,
protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např.www.teststarter.com
povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Příručka – viz odkaz Životní situace obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

  Životní situace

Změna údajů o trvalém pobytu

  • Obecní úřad v Olbramicích je pouze ohlašovnou tzn., že zde vyřídíte tyto úkony:
    – přihlášení k trvalému pobytu
    – zrušení údaje o místu trvalého pobytu – na návrh majitele nemovitosti
    – potvrzení o trvalém pobytu a poskytnutí údajů vedených na obecním úřadě (v informačním systému občanů), které si je nutno vždy vyzvednout při ztrátě občanského průkazu k vyřízení nového OP na matrice.

LX0-102

 Přihlášení k trvalému pobytu
 Dokumenty  Platný občanský průkaz
 Vlastnictví domu  List vlastnický nebo oprávnění užívání bytu 
 Dítě do 15 let  Přihlašuje zákonný zástupce, doložit rodný list dítěte
 Správní poplatek   50,-Kč, poplatek se netýká dětí do 15 let

Matriční úřady 

 Státní správa adresy matrik    http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/66685 
 Magistrát města Ostravy- Odbor vnitřních věcí   http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/lang/cs/odbor-vnitrnich-veci
 Městský úřad Klimkovice  http://www.mesto-klimkovice.cz/odbor_spravni.php

 Informace o energiích

 Elektrická energie  ČEZ
 Aktuální ceník elektrické energie
 Zákaznická linka
 Poruchová linka
 http://www.cez.cz/cs/uvod.html 
 http://www.cez.cz/cs/pece-a-podpora/dokumenty-ke-stazeni/ceniky-a-produktove-listy.html
 840 840 840
 840 850 860
 Plyn – stránky RWE-SMP
 Aktuální ceník plynu
 Zákaznická linka
 Poruchová linka
 http://www.rwe.cz/cs/domacnost/
 http://www.rwe.cz/cs/do-ceny-zemniho-plynu-1025/
 840 11 33 55
 1239
 Voda – SmVaK
 Aktuální ceník
 Zákaznická linka
 Poruchová služba
 http://www.smvak.cz/cs-CZ/Default.aspx?ar=1
 Změna ceny vodného
 840 111 123
 840 111 125

.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]