Titulní strana » Turista » Turistika » Jeskyně, lázně

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Jeskyně, lázně

V České republice je dosud známo téměř 3 500 jeskyní. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou zde zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života, o vzniku a vývoji lidské kultury. Všechny jeskyně v ČR jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR.

Jeskyně v Moravskoslezském kraji

 • Jeskyně Na Pomezí leží 2 km severně od obce Lipová-lázně. Celková délka návštěvní trasy činí 530 metrů. Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. K nejvýznamnějším částem jeskyní patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm. Pro tyto jeskyně jsou typické nátekové útvary, vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky.
 • Jeskyně Na Špičáku – nejstarší písemné zmínky se datují z roku 1430 (Antonius Wale), ve starých pokynech pro hledače zlata. Proto byly mylně pokládány za opuštěné rudné štoly. O žádné jiné jeskyni v česku se nedochovala starší písemná zmínka. O jejich znalosti mezi lidem svědčí epigrafické záznamy vyryté v jeskyních, malované nápisy – letopočty (například 1519, 1613) a kresby na skalních stěnách. Autentičnost těchto záznamů je dána i tím, že jsou překryty sintrovými povlaky. Není vyloučeno, že jeskyně sloužily ke kultovním účelům. Stěny jeskyně jsou zčernalé od sazí z ohňů a loučí, krápníková výzdoba vzala za své. Zůstala zachována jen v částech tehdy neznámých. K nejcharakterističtějším znakům jeskyní v devonských mramorech patří výrazné chodby srdcového profilu. Spolu s hlavní chodbou vytvářejí opravdový jeskynní labyrint.
 • Jeskyně Šipka – národní přírodní památka – archeologické naleziště zlomku čelisti neandrtálského dítěte a kosterních pozůstatků pravěkých zvířat. Nálezy inspirovaly malíře Zdeňka Buriana v jeho díle.

Provoz jeskyní zajišťuje Správa jeskyní České republiky www.caves.cz 
Správa jeskyní Moravského krasu www.cavemk.cz

Lázně v našem kraji

V Moravskoslezském kraji naleznete vše, co blahodárně působí na duši i na tělo. Mimořádně příznivé horské klima, množství vyvěrajících minerálních pramenů a především kouzlo okolní přírody daly podnět ke vzniku lázeňských komplexů, zařízení nabízející ozdravné pobyty.

 • Jeseník – první vodoléčebný ústav na světě založený roku 1822 Vincencem Priessnitzem. Využívá léčivé účinky studné pramenité vody a přiznivé klimatické podmínky. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, oběhové, metabolické, duševní a kožní. K léčbě se využívá vodoléčba, elektroléčba a fyzikální terapie. www.priessnitz.cz/
 • Karlova Studánka –  lázně vznikly v roce 1785 za panství Řádu německách rytířů. Přírodním léčivým zdrojem jsou minerální prameny, rašelina a čisté horské prostředí. Léči se zde hlavně nemoci dýchacích cest, srdeční a cévní choroby. k léčení se využívá balneoterapie, skotské střiky, elektroterapie a klimatická léčba. Leží v romantickém údolí Bílé Opavy přímo v centru Hrubého Jeseníku. Svou polohou patří mezi nejkrásnější v České republice. www.k.studanka.cz/
 • Karviná-Darkov – jodobromové prameny byly objeveny v roce 1862. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, neurologické, oběhového ústrojí, gynekologické a stavy po popáleninách. K léčení se využívá léčba jódm, vodoléčba a mechanoergoterapie.  Leží na hranici s Polskem v sousedství města Karviná. Tvoří je tři léčebné ústavy, které jsou vybaveny na špičkové úrovni. www.darkov.cz/
 • Klimkovice – sanotorium využívá k léčení jodobromovou solanku s vysokým obsahem jodidů. Léčí se zde onemocnění pohybového aparátu, gynekologická onemocnění a onemocnění oběhového systému u dětí.  Patří k nejmodernějším lázním v České republice. Budova jódových sanatorií je zajímavým dílem soudobého stavitelství a její architektonické řešení bylo několikrát oceněno. www.sanatoria-klimkovice.cz/
 • Lázně Lipová – klimatické lázně založené J.Schrothem roku 1837, specializované na léčbu kožních onemocnění, diabetu, obezity a nemoci pohybového aparátu. Základem léčby je klimoterapie, bylinné koupele a dietoterapie. www.lazne.cz
 • Velké Losiny – lázně s více než čtyřsetletou tracicí. Léčí se zde neurologká onemocnění dětí i dospělých, nemoci pohybového aparátu a nemoci dýchacích cest. Hlavnínm léčebným zdrojem jsou sirné terminální vody. www.lvl.cz

Další zajímavosti

 • Velké machovské jezírko – rašeliništní jezírko v národní přírodní rezervaci Rejvíz o ploše 1692 m2. Místo je opředeno řadou pověstí. Od chaty Rejvíz k němu vede naučná stezka.
 • Rešovské vodopády – národní přírodní památka – dvě kaskády na Moravě ojediných vodopádů říčky Huntavy.
 • Arboretum – Nový Dvůr – založeno v roce 1958 jako součást Slezského zemského muzea v Opavě. Základem arboreta byl Novodvorský zámecký park s významnou sbírkou dřevin.

.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]