Titulní strana » Turista » Turistika » Divadla, muzea, galerie

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Divadla, muzea, galerie

DIVADLA 

Spolek Národní divadlo moravskoslezské, jehož cílem bylo postavit budovu stálé české profesionální scéně v Ostravě, byl ustaven v polovině roku 1918. Svou činnost oficiálně zahájilo NDMS 12.www.teststarter.com
srpna 1919
. Pro svou činnost získalo Národní divadlo moravskoslezské provozující balet, činohru, operu a operetu budovu městského divadla (otevřeno v roce 1907, dosud sloužící jen německému divadlu), o kterou se do roku 1920 dělilo s Deutsches Theater. Národní dům (otevřený roku 1894), který až do vzniku NDMS sloužil českému divadlu, užívalo Národní divadlo moravskoslezské za války a trvale získalo k prostorám městského divadla po roce 1945. Od té doby užívá Národní divadlo moravskoslezské obě divadelní budovy – Divadlo Antonína Dvořáka (Městské divadlo, od r.1945 Zemské divadlo, 1949-1990 Divadlo Zdeňka Nejedlého) a Divadlo Jiřího Myrona (Národní dům, 1945-1954 Lidové divadlo). K historickému názvu Národní divadlo moravskoslezské se divadlo vrátilo v roce 1995. Existuje dnes ve své tradiční čtyřsouborové podobě ( balet – činohra – opera – opereta ), slouží publiku tvořenému obyvateli Ostravy, okolí města i návštěvníkům z přilehlých oblastí a regionů. Národní divadlo moravskoslezské uvádí ročně 16-19 premiér na obou svých scénách.  

Divadlo Jiřího Myrona , Divadlo Antonína Dvořáka

http://www.ndm.cz
Scéna Národního divadla moravskoslezského s repertoárem baletních, činoherních, operních a operetních představení.
 

Divadlo loutek

www.dlo-ostrava.cz
Divadlo loutek Ostrava je jedinou profesionální scénou pro děti a mládež v severomoravském regionu. Bylo založeno pod názvem Krajské divadlo loutek v roce 1953 a sídlilo do roku 1999 na Masarykově náměstí. V září 1999 se ostravští loutkáři přestěhovali do zcela nové divadelní budovy, která vyrostla v centru Ostravy, na okraji Černé louky.
Divadlo loutek Ostrava hraje denně dvě představení pro žáky mateřských a základních škol, některé tituly uvádí i pro studenty středních škol. Zpravidla v pondělní večery hraje divadlo představení určená i dospělým divákům. Tradicí se stala pravidelná nedělní představení pro děti a jejich dospělé.

Divadlo  Petra Bezruče

www.bezruci.cz
První aktivity dnešního Divadla Petra Bezruče spadají do poválečného období roku 1945. Sídlilo v bývalém Katolickém domě na Přívozské ulici a bylo po deseti letech definitivně označeno za Divadlo Petra Bezruče.  

MUZEA  

Ostrava – Ostravské muzeum

Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí, odborná a popularizační činnost – www.ostrmuz.cz

Nový Jičín – Muzeum Novojičínska

Na www.novy-jicin.cz nazelnete různé aktuality, základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Informace o stálé expozici v Novém Jičíně i přilehlých prostorách.
Helena Salichová – slezská spisovatelka, malířka a grafička, sběratelka folklóru – muzeum Klimkovice;
Expozice klobouků a pokrývek hlavy – Žerotínský zámek v Novém Jičíně;
Geologie, paleontologie, botanika – muzeum Štramberk; 
Sigmund Freud -muzeum Příbor;
Národopis, cechovní a řemeslná výroba – muzeum Bílovec.

Slezské zemské muzeum

Na oficiálních stránkách muzea  www.szmo.cz zaměřeného na život a kulturu ve Slezsku  naleznete informace o historii muzea, o pracovišti, virtuální muzeum, publikační činnost, knihovnu (online katalog), kalendář akcí, odkazy, mapu a muzeum shop. Muzeum spravuje sbírky Matice opavské a řadu dalších. Muzeum pečuje rovněž o Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky či o Arboretum v Novém Dvoře u Opavy (dendrologická expozice).

Hornické muzeum OKD

www.muzeumokd.cz
Největší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké venuše – 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým štíhlým až „kubistickým“ tvarem se odlišuje od běžných paleolitických venuší. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků.

Valašské muzeum v přírodě

Tato národní kulturní památka se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. www.vmp.cz
Dřevěné městečko tvoří soubor lidových staveb, dokumentujících způsob bydlení a životní úroveň měšťanů, jejich fojta a řemeslníků.
Mlýnská dolina je areál technických staveb na vodní pohon, který zahrnuje mlýn, valchu na sukno, vodní pilu, olejnu a vodní hamr.
Valašská dědina tvoří soubor obytných a hospodářských stavení, charakterizujících způsob života, hospodaření, zaměstnání a bydlení obyvatel valašských vesnic.
Pustevny současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce objektu Libušín a Valašská zvonice.V roce 2003 byl po rekonstrukci uveden do provozu i hotel Maměnka. V letech 1897 – 1899 byly tyto stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť. V roce 1995 se stává vlastníkem areálu na Pustevnách stát s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro záchranu objektů na Pustevnách byly tyto objekty prohlášeny za Národní kulturní památku a spolu s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tvoří ojedinělý památkový celek na severovýchodě České republiky. 

Velké Losiny – papírna

www.muzeumpapiru.cz
Papírna s výrobou losinského ručního papíru byla založena Žerotíny v 16. století. Je to jedna z nejstarších fungujících manufaktur na výrobu papíru ve světě a jediná u nás.

Technické muzeum Tatra

Muzeum se nachází v Kopřivnici. Můžete zde zhlédnout 21 typů motorů a 52 automobilů značky Tatra vyráběných v Kopřivnici od r. 1897 až po současnost, včetně repliky „Pråsidenta“, prvního automobilu vyrobeného v Rakousko-Uhersku.HP0-P19
.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]