Titulní strana » Občan » Užitečné odkazy » Životní situace a praktické informace

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Životní situace a praktické informace

Popis postupů – návody pro řešení životních situací

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné,
protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.
Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Příručka – viz odkaz Životní situace obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Životní situace

Mobilní hospic Ondrášek – bezplatná péče o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v jejich domácím prostředí.

Aktuální informace ze sociální oblasti

Aktuální informace ze sociální oblasti – zveřejněno 7.1.2019

Aktuální informace ze sociální oblasti – zveřejněno 2.1.2018

 

Nová sociální dávka od 1.6.2018 – Dlouhodobé ošetřovné

Informace k příspěvku na mobilitu, parkovacímu průkazu, dávkách důchodového pojištění,

seznam kontaktních pracovišť úřadu práce v Ostravě – viz dokument v odkazu

Sociální poradenství v obci zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti. Na sociální pracovnici Miladu Hutěčkovou, DiS., se občané mohou obracet v době konzultačních hodin každou 4. středu v měsíci na obecním úřadu v Olbramicích, případně si sjednat schůzku na tel.: 599 443 848 a 737 212 868 nebo e-mailem: mhuteckova@ostrava.cz, případně prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Změna údajů o trvalém pobytu

  • Obecní úřad v Olbramicích je pouze ohlašovnou tzn., že zde vyřídíte tyto úkony:
    – přihlášení k trvalému pobytu
    – zrušení údaje o místu trvalého pobytu – na návrh majitele nemovitosti
    – potvrzení o trvalém pobytu a poskytnutí údajů vedených na obecním úřadě (v informačním systému občanů), které si je nutno vždy vyzvednout při ztrátě občanského průkazu k vyřízení nového OP na matrice.
Přihlášení k trvalému pobytu
Dokumenty Platný občanský průkaz
Vlastnictví domu List vlastnický nebo oprávnění užívání bytu
Dítě do 15 let Přihlašuje zákonný zástupce, doložit rodný list dítěte
Správní poplatek 50,-Kč, poplatek se netýká dětí do 15 let

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ – PRAKTICKÉ INFORMACE O DOKLADECH

STĚHUJI SE – PRAKTICKÝ NÁVOD

Matriční úřady

Státní správa adresy matrik http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/66685
Magistrát města Ostravy- Odbor vnitřních věcí Informace ZDE
Městský úřad Klimkovice http://www.mesto-klimkovice.cz/odbor_spravni.php

Informace o energiích

Elektrická energie  ČEZ

Zákaznická linka
Poruchová linka

http://www.cez.cz/cs/uvod.html

800 810 820
840 850 860

Plyn – stránky RWE-SMP
Aktuální ceník plynu
Zákaznická linka
Poruchová linka
http://www.rwe.cz/cs/domacnost/
http://www.rwe.cz/cs/do-ceny-zemniho-plynu-1025/
800 11 33 55
1239
Voda – SmVaK
Aktuální ceník
Zákaznická linka
Poruchová služba
Změna ceny vodného
840 292 400
800 292 300

.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]