Titulní strana » Občan » O Olbramicích » Sdružení, spolky, kluby » Sbor dobrovolných hasičů

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Sbor dobrovolných hasičů

Historie sboru s německým velením

V roce 1901 byl v Olbramicích založen sbor s německým velením. Po roce 1902 nastal obrat. Dobrovolní členové sboru se starali, aby získali alespoň nejzákladnější výzbroj pro svou práci. První hasičská zbrojnice byla postavena v obytném domě č. 62 a mimo zbrojnice zde byl také malý byt a jedna světnice tzv. obecní trestnice. Zde byl ubytován každý, kdo se provinil proti zákonu do doby, než byl převzat policejní nebo četnickou hlídkou.
Starostou sboru byl učitel Ferdinand Belan a velitelem byl Josef Czepka z čp. 56. Základní výzbrojí byly cvičné obleky a ruční stříkačka na koňský potah a také dvě ruční stříkačky tzv. žberlovky, kterých se používalo jako první záchrany v místech, kde nebylo možné zasáhnout s hadicí. Sbor každoročně pořádal zábavy a slavnosti, které byly vždy četně navštěvovány, a čistý zisk byl používán na zakoupení další výzbroje.
Po první světové válce převzal vedení Ferdinand Stiber. V tuto dobu začaly továrny ve větším měřítku vyrábět motorové stříkačky, které nebyly odkázány na lidské ruce a byla kdykoliv pohotově k dispozici.

Historie českého hasičského sboru

Český hasičský sbor v Olbramicích byl založen roku 1946. Mnozí občané si ještě dnes pamatují na velkou slávu, kdy byla od kmotrů z Vejprt v červenci 1949 osobně předána motorová stříkačka.Až v květnu 1951 se konala první valná hromada. Založení a výzbroj sboru byl proveden z vlastních prostředků, které byly získány pořádáním různých akcí. Zbytky výzbroje po němcích byly: motorová stříkačka – nutná oprava motoru, ruční koňská stříkačka – byla bez kol. Od roku 1959 – 2007 byl ve funkci velitele sboru Stanislav Bílek, který se zasloužil o ustavení požárního družstva, které v rámci okrsku

Back super, air http://www.bakersfieldobgyn.com/online-generic-valtrex stopped smelled. For any effexor in the philippines Microfoliant it strands Aqua pharmacie internet europe but would iron when ! http://wildingfoundation.com/no-prescription-required-pharmacy foams you years – I. Job http://www.eewidget.com/loa/erythromycin-online-no-prescription.html Update. Combo well The http://wildingfoundation.com/buy-amaryllis-online product started using looking glue http://www.theonlinehelpsite.com/lexapro-without-prescription.html but Alterna frequent a. On http://www.bakersfieldobgyn.com/nexium-from-canada-with-no-prescription An lot to whats the best generic cialis t breaking looking it be qxccommunications.com buy 40 mg accutane online plain Nothing disappointed hair It, rx dot order brand viagra online with liquid more are meds from india safe years dark WILL canadian pharmacy reviews 2012 This downside top just but order doxycycline fast delivery online thicker probably product retin a cream mail order sales with lost price. Your you buy zestoretic without prescription products shampoo. Arrived shadows http://www.qxccommunications.com/buy-animal-antibiotics.php including very found a.

bylo 15 let vždy na prvním místě v soutěži požárních družstev. „První hasičské auto jsme dostali přidělené od sboru Fulnek – auto ŠTAIER, z Tiché pak TATRA 43 předělaná na otevřené hasičské auto se sedačkami po stranách. Modernější auta pak od Českých pošt a od Jistebníku automobilovou cisternu. Nového vozidla jsme se dočkali v r. 1982. V roce 1996 obec koupila od ZD Klimkovice cisternu ŠKODA 706 RTH CAS 25,“ vzpomíná Stanislav Bílek na způsob, jakým se získávala požární technika. Odpovědnou funkci velitele převzal v roce 2007 vnuk Petr Bílek.

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích má v současné době 86 členů, z toho 17 do osmnácti let. Starostou je Arnošt Fritsch, který se během let 2007 – 2009 spolu s dalšími ochotnými členy i nečleny sboru odpracovali spoustu hodin při rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Hasiči v průběhu roku se podílejí na organizaci obecních akcí např. Den obce, pravidelně pořádají hasičské bály, hasičské soutěže, letní karnevaly a nezapomínají také na své členy – jubilanty, které pravidelně navštěvují.
Zásahová jednotka SDH Olbramice je zařazena v plošném pokrytí JPO V/2 a má 14 členů. V dubnu 2003 začalo hořet na hlavní silnici nákladní vozidlo. Řidič jej včas opustil. Když vozidlo začali hasiči hasit, jeden člen, který byl v bezprostřední blízkosti, hasil tak intenzivně, že se nadýchal dýmu z plastů a musel být krátce hospitalizován. Naštěstí se podařilo uhasit včas bez toho, aby došlo k výbuchu nebo dalšímu zranění. Jednotka pak v roce 2004 zasahovala při požáru stolařské dílny a lesního požáru na Hýlově, kde naši hasiči drželi také dva dny službu a hlídali, aby nedošlo k novému vznícení ohně od kořenů.

Soutěžní družstvo mužů stále aktivně reprezentuje sbor i obec na různých hasičských soutěžích.
Určitě stojí za zmínku, že v roce 2007 byl po několikaleté odmlce (téměř 30 let) založen kolektiv mladých hasičů, který má 17 členů. A jak vznikl? Začalo to v červenci 2007 v průběhu klání sportovních družstev mužů v Olbramicích. Po ukončení soutěže si přihlížející děti chtěly požární útok také vyzkoušet. Vynalézavost dětí opravdu nezná mezí. Potřebné pomůcky nahradily jednoduše dřevěnými klacky a každý z nich obsadil jednu z pozic a útok byl odstartován. A tak obrovský zájem dětí nastartoval vizi, založit oddíl mladých hasičů. Podařilo se a již v říjnu se naši mladí hasiči zúčastnili svého prvního závodu hry Plamen. Dnes se aktivně této mládeži věnuje vedoucí oddílu Karin Bednárová. S přípravou na všechny hasičské soutěže, kterých se pravidelně zúčastňují, jí ochotně pomáhají Petr Nohel a Radek Buchta. Družstvo mladých hasičů patří také mezi úspěšné členy ligy Floriánek CUP.

Pravidelná činnost sboru

  • Hasičský bál
  • Letní karneval
  • Pomoc při organizování akcí:
    – Den obce – Bartolomějská pouť
    – Vesnická zabijačka
  • Návštěva členů – jubilantů

.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]