Titulní strana » Občan » O Olbramicích » Kronika – historie obce

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Kronika – historie obce

V dějinách předků čítati se nezdráhej; neb v nich najdeš bez práce, co jiní s velikou
prací sebrali, a z nich poznáš ctnosti dobrých a nepravosti zlých, života lidského

rozličné příběhy a v nich věcí proměny.“ Císař Basilius
V roce 1979 staly Olbramice součástí Klimkovic. MěNV bylo rozhodnuto, že od 1.1.1980 bude dál vedena jen kronika Klimkovic, do níž stávající kronikář, pan Antonín Hub, zahrne v záznamech i život integrovaných obcí. Kronika obce Olbramice byla jako dokument uložena na MěNV v Klimkovicích a až do konce roku 1993, tj. celých 14 let, platily pro Olbramice zápisy v kronice Klimkovic.

Kronikáři obce
1948 – 1951 Richard Lyko
1952 – 1953 Viktor Rada
1954 – 1971 František Čečetka
1972 – 1979 Josefa Dluhošová
2003 – dosud Bc. Lenka Ješková

 

Zprávy z historie obce

Kronika obce v elektronické podobě

Kronika (formáty v PDF)
Kronika roku 2007
Kronika roku 2006
Kronika roku 2005
Kronika roku 2004
Kronika roku 2003
Souhrná kronika let 1994 – 2002

.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]