Titulní strana » Občan » O Olbramicích » Kam s odpadem » Ceník za popelnice č. 1/2019

Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

Ceník za popelnice č. 1/2019


Druh nádoby
Tarif Počet obsluh Roční cena hrazená občanem
  80 litrů P 101 1x 14 dní 1.392,00 Kč
  80 litrů P 191 1x měsíčně 804,00 Kč
120 litrů P 201 1x 14 dní 1.704,00 Kč
120 litrů P 206 1x týdně (2 nádoby na stanovišti) 2904,00 Kč
120 litrů * P 266,7 1xtýdně v zimě (2 nádoby)
1x 14 dní v létě
2.448.00 Kč
240 litrů P 301 1 x 14 dní 2.760,00 Kč
120 litrů P 291 1x měsíčně 1.044,00 Kč
120 litrů G 201 1×14 dní 1.4.-30.11. 864,00 Kč
240 litrů G 301 1×14 dní 1.4.-30.11. 1.016,00 Kč
770 litrů G 401 1×14 dní 1.4.-30.11. 2.312,00 Kč

 

 

 

*zimní období je od 1. 10. do 30. 4. Letní svoz je od 1. 5. do 30. 9. Tarify P206 a P266 jsou použity v případech, kdy týdenní svoz jedné nádoby 110 l bude nahrazen 14denním svozem nádob 120 l.  Tarif P266 se používá pouze v kombinaci společně s tarifem P267.

Nádoby na Bioodpad (tarify G…) jsou vyváženy 1×14 dní v odbobí 1.4.-30.11.

U nádoby 80 l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu přesáhnout 40kg. Do plastových nádob nesmí být vysypávány žhavé popeloviny.

V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady za svoz velkoobjemových kontejnerů – papír, plast, sklo a za svoz nebezpečného a objemného odpadu formou Sběrného dvora, který se v obci uskutečňuje zpravidla 2x ročně.

Cena za pravidelný svoz se platí na účet Obce Olbramice č. ú. 1764774369/0800.

Obec provede fakturaci občanům v měsíci září v roce 2018. Úhradu bude možno provést poštovní poukázkou na účet obce, příkazem k úhradě nebo platbou v hotovosti na obecním úřadě na základě pokladní stvrzenky. Splatnost fakturace je k 30. 9. 2019.Přejít do části:Olbramice na Facebooku

[ Česky ] [ English ] [ Deutsch ]